[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4752: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4754: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4755: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4756: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
zompist bboard :: View topic - Sound Change Game
zompist bboard
http://www.incatena.org/

Sound Change Game
http://www.incatena.org/viewtopic.php?f=4&t=39360
Page 106 of 107

Author:  Das Public Viewing [ Mon Jun 12, 2017 10:17 am ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Aksanji jīm [t̠ʲim] → Balt-Natci Standard trīmi [ʈi(m)]
Aksanji cu [ɕʊ] → Balt-Natci Standard ço [(θ)] {this word would be silent unless before a vowel, when it is [θ]}
Aksanji cēñ[ɕen̠ʲ] → Balt-Natci Standard çeņe [θʲe(ɳ)]
Aksanji ciñ [ɕɪn̠ʲ] → Balt-Natci Standard çeņe [θʲe(ɳ)]

Author:  GamerGeek [ Mon Jun 12, 2017 11:47 am ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Balt-Natci Standard trīmi [ʈi(m)] > Balt-Natci Dialect tim [tỹ]
Balt-Natci Standard ço [(θ)] > Balt-Natci Dialect h [(h)]
Balt-Natci Standard çeņe [θʲe(ɳ)] > hen [çẽ]

New words:
Rick Astley Never gonna give you up [nɛvɹ̩ gənə gɪv ju əp]
Rick Astley Never gonna let you down [nɛvɹ̩ gənə lɛt ju dawn]
Rick Astley Never gonna run around and desert you [nɛvɹ̩ gənə rən ərawnd ænd dəzɹ̩t ju]
Rick Astley Never gonna make you cry [nɛvɹ̩ gənə mɛi̯k ju kɹai̯]
Rick Astley Never gonna say goodbye [nɛvɹ̩ gənə sɛi̯ gʊdbai̯]
Rick Astley Never gonna tell a lie and hurt you [nɛvɹ̩ gənə tɛl ə lai̯ ænd hɹ̩t ju]

...nothing suspicious here...

Author:  Das Public Viewing [ Mon Jun 12, 2017 4:45 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Rick Astley Never gonna give you up [nɛvɹ̩ gənə gɪv ju əp] → Traditional Celthri Neabh gån ghi jå [nʲéav gɒn ji jɒ]
Rick Astley Never gonna let you down [nɛvɹ̩ gənə lɛt ju dawn] → Traditional Celthri Neabh gån le ju don [nʲéav gɒn lʲe ju don]
Rick Astley Never gonna run around and desert you [nɛvɹ̩ gənə rən ərawnd ænd dəzɹ̩t ju] → Traditional Celthri Neabh gån rå rron dså ju [nʲev gɒn rən ʐon dəzɹ̩t ju]
Rick Astley Never gonna make you cry [nɛvɹ̩ gənə mɛi̯k ju kɹai̯] → Traditional Celthri Neabh gån maé ju craé [nʲev gɒn mɤ ju kɹɤ]
Rick Astley Never gonna say goodbye [nɛvɹ̩ gənə sɛi̯ gʊdbai̯] → Traditional Celthri Neabh gån saé gbaé [nʲev gənə sɤ gbɤ]
Rick Astley Never gonna tell a lie and hurt you [nɛvɹ̩ gənə tɛl ə lai̯ ænd hɹ̩t ju] → Traditional Celthri Neabh gån tealh lhaé å ju [nʲev gɒn tʲel lɤ ɒ ju]
GamerGeek ...nothing suspicious here... [nɔθɪŋ səspɪʃʊs hiɹ̩] → Traditional Celthri Naé zspis hí... [nɤ zbiɕ hi]

Author:  GamerGeek [ Mon Jun 12, 2017 5:51 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Traditional Celthri Neabh gån ghi jå [nʲéav gɒn ji jɒ] > Not-So Traditional Celthri Neabh gan ghi ja [ɲɛv gan iː ja]
Traditional Celthri Neabh gån le ju don [nʲéav gɒn lʲe ju don] > Not-So Traditional Celthri Neabh gan le ju don [ɲɛv gan ʎe ju dɔ̃]
Traditional Celthri Neabh gån rå ron dså ju [nʲev gɒn ɹən ʐon dəzɹ̩t ju] > Not-So Traditional Celthri Neabh gan ra ron dsa ju [ɲɛv gan ra rn zon ɖ͡ʐt yː]
Traditional Celthri Neabh gån maé ju craé [nʲev gɒn mɤ ju kɹɤ] > Not-So Traditional Celthri Neabh gan me ju cre [ɲɛv gan me yː kre]
Traditional Celthri Neabh gån saé gbaé [nʲev gɒn sɤ gbɤ] > Not-So Traditional Celthri Neabh gan se gbe [ɲɛv gan se be]
Traditional Celthri Neabh gån tealh lhaé å ju [nʲev gɒn tʲel lɤ ɒ ju] > Not-So Traditional Celthri Neabh gan tealh lhe a ju [ɲɛv gan cel le a yː]
Traditional Celthri Naé zspis hí... [nɤ zbiɕ hi] > Not-So Traditional Celthri Ne zspis hi... [ne zdiɕ çi]

Author:  GamerGeek [ Thu Jun 29, 2017 2:37 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

(I'm just going to do another round)
Not-So Traditional Celthri Neabh gan ghi ja [ɲɛv gan iː ja] > Proto-Indo-European nebh g2n 1ey ye2 [nepʼʰ kʼən hej jeʔ]
Not-So Traditional Celthri Neabh gan le ju don [ɲɛv gan ʎe ju dɔ̃] > Proto-Indo-European nebh g2n ye yow do [nepʼʰ kʼən je jow tʼo]
Not-So Traditional Celthri Neabh gan ra ron dsa ju [ɲɛv gan ra rn zon ɖ͡ʐt yː] > Proto-Indo-European nebh g2n ra rṇ son deyt 3ew [nepʼʰ kʼən ɹn̩ son tʼejt xʷew]
Not-So Traditional Celthri Neabh gan me ju cre [ɲɛv gan me yː kre] > Proto-Indo-European nebh g2n me1 3ew kre [nepʼʰ kʼən meh xʷew kɹe]
Not-So Traditional Celthri Neabh gan se gbe [ɲɛv gan se be] > nebh g2n se be [nepʼʰ kʼən se pʼe]
Not-So Traditional Celthri Neabh gan tealh lhe a ju [ɲɛv gan cel le a yː] > Proto-Indo-European nebh g2n kjel le 2e 3ow [nepʼʰ kʼən kʲel le ʔe xʷew]
Not-So Traditional Celthri Ne zspis hi... [ne zdiɕ çi] > Proto-Indo-European ne1 dyeykj kjey [neh tʼjejkʲ kʲej]

Author:  Pogostick Man [ Sun Jul 02, 2017 12:42 am ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Proto-Indo-European nebh g2n 1ey ye2 [nepʼʰ kʼən hej jeʔ] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *nepA kanC heC jeʔD →
Old Sisok Tlar Kyana *nipA2 kãC2 hiC1 i̯eD2 →
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản hí iȅ [nip˩ kãˀ˦˥ hi˧˩˧ i̯eˀ˨˩]

Proto-Indo-European nebh g2n ye yow do [nepʼʰ kʼən je jow tʼo] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *nepA kanC joA toA →
Old Sisok Tlar Kyana *nipA2 kãC2 i̯uA2 tuA2 →
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản iù tù [nip˩ kãˀ˦˥ i̯u˩ tu˩]

Proto-Indo-European nebh g2n ra rṇ son deyt 3ew [nepʼʰ kʼən ɹn̩ son tʼejt xʷew] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *nepA kanC aɾnB sonA tetA xjuB →
Old Sisok Tlar Kyana *nipA2 kãC2 anB2 sũA1 titA2 ʃoi̯B1 →
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản âhn sun tìt syǔy [nip˩ kãˀ˦˥ aˀn˨˩ sõ˧ tit˩ ʃui̯˦˥]

Proto-Indo-European nebh g2n me1 3ew kre [nepʼʰ kʼən meh xʷew kɹe] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *nepA kanC meD xjuB kɾeA →
Old Sisok Tlar Kyana *nipA2 kãC2 miD2 ʃoi̯B1 kiA1 →
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản mȉ syǔy ki [nip˩ kãˀ˦˥ miˀ˨˩ ʃui̯˦˥ ki˧]

Proto-Indo-European nebh g2n se be [nepʼʰ kʼən se pʼe] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *nepA kanC seA peC →
Old Sisok Tlar Kyana *nipA2 kãC2 siA1 piC2 →
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản si pỉ [nip˩ kãˀ˦˥ si˧ piˀ˦˥]

Proto-Indo-European nebh g2n kjel le 2e 3ow [nepʼʰ kʼən kʲel le ʔe xʷew] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *nepA kanC kjelA leA ʔeA xjuB →
Old Sisok Tlar Kyana *nipA2 kãC2 ciɹA1 liA2 iA2 ʃoi̯B1 →
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản kyir lì ì syǔy [nip˩ kãˀ˦˥ ciɹ˧ li˩ i˩ ʃui̯B1]

Proto-Indo-European ne1 dyeykj kjey [neh tʼjejkʲ kʲej] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *neD tjekC kjeB →
Old Sisok Tlar Kyana *niD2 tikC2 ciB1 →
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nȉ tỉk kyǐ [niˀ˨˩ tiˀk˦˥ ci˦˥]

I sort of decided that the tones would roughly be as follows: A mid, B low, C high, D mid. Glottalized sounds and aspirated sounds tended to be "borrowed" with high tone, resonants in the onsets influenced to low tone. I reserved D for nasal onsets in open syllables. Maybe not completely consistent, but I had to shoehorn in some of the articulation distinctions somehow.

Author:  Nortaneous [ Mon Jul 03, 2017 12:37 am ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản hí iȅ [nip˩ kãˀ˦˥ hi˧˩˧ i̯eˀ˨˩] :> North Pannonian nifkanga [ˈnifkaˀŋaˀ] (< dat. sg. nifkangê)
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản iù tù [nip˩ kãˀ˦˥ i̯u˩ tu˩] :> North Pannonian nifkaniuta [ˈnifkaˀɲutaˀ] (< nom. pl. nifkaniutu)
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản âhn sun tìt syǔy [nip˩ kãˀ˦˥ aˀn˨˩ sõ˧ tit˩ ʃui̯˦˥] :> North Pannonian nifkaansotičü [ˈnifkaˀansotitʃy]
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản mȉ syǔy ki [nip˩ kãˀ˦˥ miˀ˨˩ ʃui̯˦˥ ki˧] :> North Pannonian nifkamiččükš [ˈnifkamiˀtʃykʃ] (< nom. pl. nifkamiččüki)
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản si pỉ [nip˩ kãˀ˦˥ si˧ piˀ˦˥] :> North Pannonian nifkansip [ˈnifkaˀnsip] (< nom. pl. nifkansipi)
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản kyir lì ì syǔy [nip˩ kãˀ˦˥ ciɹ˧ li˩ i˩ ʃui̯B1] :> North Pannonian nifkanccilliišü [ˈnifkaˀntɕil:i:ʃy]
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nȉ tỉk kyǐ [niˀ˨˩ tiˀk˦˥ ci˦˥] :> North Pannonian nitičč [ˈnitiˀtʃ] (< nom. pl. nitičči)

Author:  Cedh [ Wed Jul 19, 2017 1:02 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

North Pannonian nifkanga [ˈnifkaˀŋaˀ] > Proto-Lukpanic nikpaŋa [ˈnik͡paŋa] > O Ayōndui niŋgañə [ˈniŋɡaɲə]
North Pannonian nifkaniuta [ˈnifkaˀɲutaˀ] > Proto-Lukpanic nikpaniuta [ˌnik͡paˈniuta] > O Ayōndui ŋganīnda [ŋɡaˈniːnda]
North Pannonian nifkaansotičü [ˈnifkaˀansotitʃy] > Proto-Lukpanic nikpaənisutitiu [niˌk͡paə̯nisuˈtʲitʲiu] > O Ayōndui ŋgainettitiu [ˌŋɡai̯nɛtˈtitiu̯]
North Pannonian nifkamiččükš [ˈnifkamiˀtʃykʃ] > Proto-Lukpanic nikpamitiuki [ˌnik͡pamiˈtʲiukʲi] > O Ayōndui ŋgandiəshi [ŋɡaˈndiə̯ʃi]
North Pannonian nifkansip [ˈnifkaˀnsip] > Proto-Lukpanic nikpanisiəpi [ˌnik͡paniˈsʲiə̯pi] > O Ayōndui ŋganehēpi [ˌŋɡaneˈheːpi]
North Pannonian nifkanccilliišü [ˈnifkaˀntɕil:i:ʃy] > Proto-Lukpanic nikpanitiliəsiu [niˌk͡panitʲiˈliə̯sʲiu] > O Ayōndui ŋgandirīheu [ˌŋɡandiˈɺiːheu̯]
North Pannonian nitičč [ˈnitiˀtʃ] > Proto-Lukpanic nititi [ˈnitʲitʲi] > O Ayōndui ninditi [ˈninditi]

Author:  Travis B. [ Sun Aug 06, 2017 10:34 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

O Ayōndui niŋgañə [ˈniŋɡaɲə] > Proto-Laqar [ˈniŋgæni] > Old Laqar ningəne [ˈniŋgɐne]
O Ayōndui ŋganīnda [ŋɡaˈniːnda] > Proto-Laqar [nɒɡæˈniːndæ] > Old Laqar nəgnində [ˈnɐgnindɐ]
O Ayōndui ŋgainettitiu [ˌŋɡai̯nɛtˈtitiu̯] > Proto-Laqar [nɒgæjˈnættʰitʰiw] > Old Laqar nəgnattetü [nɐgˈnættʰetʰy]
O Ayōndui ŋgandiəshi [ŋɡaˈndiə̯ʃi] > Proto-Laqar [nɒˈgændiːɕi] > Old Laqar nəgandiše [nɐˈgændiɕe]
O Ayōndui ŋganehēpi [ˌŋɡaneˈheːpi] > Proto-Laqar [nɒgænæˈhæːpʰi] > Old Laqar nəgənhape [nɐˈgɐnhæpe]
O Ayōndui ŋgandirīheu [ˌŋɡandiˈɺiːheu̯] > Proto-Laqar [nɒgændiˈɾiːhæw] > Old Laqar nəgənderiho [nɐgɐnˈdeɾiho]
O Ayōndui ninditi [ˈninditi] > Proto-Laqar [ˈninditʰi] > Old Laqar nindete [ˈnindetʰe]

Author:  Pogostick Man [ Sun Sep 17, 2017 10:04 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Old Laqar ningəne [ˈniŋgɐne] → Proto-Macro-Antarctic *niñgana [niŋgana]
Old Laqar nəgnində [ˈnɐgnindɐ] → Proto-Macro-Antarctic *nañdinda [naŋdinda]
Old Laqar nəgnattetü [nɐgˈnættʰetʰy] → Proto-Macro-Antarctic *nañdeteti [naŋdeteti]
Old Laqar nəgandiše [nɐˈgændiɕe] → Proto-Macro-Antarctic *nagendiśe [nagendiʃe]
Old Laqar nəgənhape [nɐˈgɐnhæpe] → Proto-Macro-Antarctic *nahahnepe [nahah̃epe]
Old Laqar nəgənderiho [nɐgɐnˈdeɾiho] → Proto-Macro-Antarctic *nahandedigo [nahandedigo]
Old Laqar nindete [ˈnindetʰe] → Proto-Macro-Antarctic *nindete [nindete]

Author:  youkai01 [ Thu Jan 04, 2018 3:05 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Proto-Macro-Antarctic *niñgana [niŋgana] > Puczi Hokkanae ninggana [niŋgana]
Proto-Macro-Antarctic *nañdinda [naŋdinda] > Puczi Hokkanae nangdinda [naŋdinda]
Proto-Macro-Antarctic *nañdeteti [naŋdeteti] > Puczi Hokkanae nangdeteti [naŋdeteti]
Proto-Macro-Antarctic *nagendiśe [nagendiʃe] > Puczi Hokkanae nagendisze [nagendiɕe]
Proto-Macro-Antarctic *nahahnepe [nahah̃epe] > Puczi Hokkanae nahanghepe [nahaŋhepe]
Proto-Macro-Antarctic *nahandedigo [nahandedigo] > Puczi Hokkanae nahandedigo [nahandedigo]
Proto-Macro-Antarctic *nindete [nindete] > Puczi Hokkanae nindete [nindete]

Suggested new words:
Bomba nuclear ['bo̞ʊ̯(m).bə nu.kle.äh]
아스타로 ['ä.sɯ̥.tʰɯ.ɾo̞]
マクドナルド ['mä.kɯ̥ᵝ 'do̞.nä.ɾɯ̥ᵝ.do̞]
Voile du palais [vwäl d̪y pä.'lɛ]

Not sure if /t/ and its variations are dental in Korean and Japanese.

Author:  Travis B. [ Fri Jan 05, 2018 12:54 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

I honestly feel there is still some life left in the words already in use, and I would prefer all the words be in the same language, so I am going with the words already in use:

Puczi Hokkanae ninggana [niŋgana] > Proto-Laqar [ˈniŋgænæ] > Old Laqar ningənə [ˈniŋgɐnɐ]
Puczi Hokkanae nangdinda [naŋdinda] > Proto-Laqar [ˈnændindæ] > Old Laqar nandendə [ˈnændendɐ]
Puczi Hokkanae nangdeteti [naŋdeteti] > Proto-Laqar [nænˈditʰitʰi] > Old Laqar nənditte [ˈnɐnditʰːe]
Puczi Hokkanae nagendisze [nagendiɕe] > Proto-Laqar [næˈgindiɕi] > Old Laqar nədžindeše [nɐˈdʑindeɕe]
Puczi Hokkanae nahanghepe [nahaŋhepe] > Proto-Laqar [næˈhænhipʰi] > Old Laqar nəhanhepe [nɐˈhænhepʰe]
Puczi Hokkanae nahandedigo [nahandedigo] > Proto-Laqar [næhænˈdidigu] > Old Laqar nəhəndidgo [nɐˈhɐndidgo]
Puczi Hokkanae nindete [nindete] > Proto-Laqar [ˈninditʰi] > Old Laqar nindete [ˈnindetʰe]

Author:  yangfiretiger121 [ Sat Jan 06, 2018 10:42 am ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Kosaitus, the Altrunian archdevil of blizzards and screams, features one change related to Abyssal Baikal using uvulars, as seen below.
Kosaitus (Basic, Standard Baikal, Celestial Baikal): ['ko.sɑi.tus] --> (Abyssal Baikal): ['qo.sɑi.tus]

On the other hand, the surname Ohan's pronunciation changes based on a language's or dialect's allophones of /h/, as seen below.
Ohan (Basic): ['o.hɑn] (extension of [ç] to all vowels)--> (Standard Baikal): ['o.çɑn]
Ohan (Basic): ['o.hɑn] (addition of [x] after back vowels)--> (Celestial Baikal): ['o.xɑn]
Ohan (Basic): ['o.hɑn] (uvulars)--> (Abyssal Baikal): ['o.χɑɴ]

Author:  opipik [ Fri Jan 26, 2018 2:21 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Old Laqar ningənə [ˈniŋgɐnɐ] -> Proto-Kangainic [ni:ŋgana] -> Proto-Kuakieg-Kangain [niŋkænæ] -> Proto-Kangain-Mutikw [niŋk’na] -> Eastern Mutikw niṉn [nin̪n]
Old Laqar nandendə [ˈnændendɐ] -> Proto-Kangainic [na:indenda] -> PKK [næ:ntentæ] -> PKM [nant’ent’a] -> Eastern Mutikw naʔṉeʔṉ [naʔn̪əʔn̪]
Old Laqar nənditte [ˈnɐnditʰːe] -> Proto-Kangainic [na:ndipte] -> PKK [næ:ntiptʰe] -> PKM [nant’ip’te] -> Eastern Mutikw naʔṉiʔte [naʔn̪iʔtə]
Old Laqar nədžindeše [nɐˈdʑindeɕe] -> Proto-Kangainic [naði:ndese] -> PKK [næjintese] -> PKM [naint’ese] ->Eastern Mutikw næiʔṉese [nɛiʔn̪əsə]
Old Laqar nəhanhepe [nɐˈhænhepʰe] -> Proto-Kangainic [naɣa:iŋɣepe] -> PKK [næhæ:ŋhepʰe] -> PKM [neʔaŋʔepe] -> Eastern Mutikw neʔaʔṉeṯe [nəʔaʔn̪ət̪ə]
Old Laqar nəhəndidgo [nɐˈhɐndidgo] -> Proto-Kangainic [naɣa:ndidgo] -> PKK [næhæ:ntitko] -> PKM [neʔant’it’kɵ] -> Eastern Mutikw neʔaʔṉitk [nəʔaʔn̪itk]
Old Laqar nindete [ˈnindetʰe] -> Proto-Kangainic [ni:ndete] -> PKK [nintetʰe] ->PKM [nint’ete] -> Eastern Mutikw niʔṉete [niʔn̪ətə]

Author:  mèþru [ Fri Jan 26, 2018 3:59 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game


Author:  mèþru [ Wed Mar 28, 2018 11:38 am ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

New words:
Pamplonese dulteçayna /dul.teˈzaj.nä/ Basque [dul.teˈzä.i.nä], Portuguese and Spanish [dul.teˈzai̯.nä]
Pamplonese igleya /iˈɡle.jä/ Northern Basque [iˈɡle.xä], Portuguese [iˈɡle.ʒä], Southern Basque [iˈɣle.xä], Spanish [iˈɣle.ʒä]
Pamplonese queyxo /ˈkej.ʃo/ Basque [ˈke.i.ʃo], Portuguese and Spanish[ˈkei̯.ʃo]
Pamplonese talayaco /tä.läˈʒä.ko/ [tä.läˈʒä.ko]

Meaning dulzaina, church, cheese and fort, respectively.

Author:  mèþru [ Wed Mar 28, 2018 12:05 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Forgot to signify that all /t d s/ is laminal denti-alveolar

Author:  Travis B. [ Wed Mar 28, 2018 1:11 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game


Author:  mèþru [ Wed Mar 28, 2018 1:23 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

No. Spanish, Basque and Portuguese refer to the ethnic groups speaking Pamplonese (it's a conlang from the Native American survival thread).

Author:  Travis B. [ Wed Mar 28, 2018 3:07 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Pamplonese dulteçayna /dul.teˈzaj.nä/ [dul.teˈzai̯.nä] > Proto-rəgyam dutisáei nae [dʊtɪsǽi nǣ]
Pamplonese igleya /iˈɡle.jä/ [iˈɣle.ʒä] > Proto-rəgyam igléi sae [ʔɪglé sǣ]
Pamplonese queyxo /ˈkej.ʃo/ [ˈkei̯.ʃo] > Proto-rəgyam kéi sou [ké sō]
Pamplonese talayaco /tä.läˈʒä.ko/ [tä.läˈʒä.ko] > Proto-rəgyam talasáe kou [tɐlɐsǽ kō]

Author:  mèþru [ Wed Mar 28, 2018 3:36 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Proto-rəgyam dutisáei nae [dʊtɪsǽi nǣ] → agefaqeg dùtìsei nè /dʊ.tɪˈseɪ̯ ˈnɛ/
Proto-rəgyam igléi sae [ʔɪglé sǣ] → agefaqeg ìgle sè /ɪˈɡle ˈsɛ/
Proto-rəgyam kéi sou [ké sō] → agefaqeg kesou /keˈso/
Proto-rəgyam talasáe kou [tɐlɐsǽ kō] → agefaqeg tèlèsèkou /tɛ.lɛ.sɛˈko/

Author:  opipik [ Sun Apr 01, 2018 1:35 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

agefaqeg dùtìsei nè /dʊ.tɪˈseɪ̯ ˈnɛ/ -> Curic tútiséé'ne [tutiseːʔnɛ]
agefaqeg ìgle sè /ɪˈɡle ˈsɛ/ -> Curic iká'résee [ikɘʔɾesɛː]
agefaqeg kesou /keˈso/ -> Curic késuu [kesoː]
agefaqeg tèlèsèkou /tɛ.lɛ.sɛˈko/ -> Curic teresekuu [tɛɾɛsɛkoː]

Author:  yangfiretiger121 [ Sun Apr 01, 2018 3:41 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Common (pre-Unification): Balinor ['bal.ɪn.o(ɹ)]→Altrunian: Ba'inor ['bɔ.ʔi.nɔ(ɹ)]→Galactic Standard: Pawinar ['pɑ.ɰi.nɑʀ]
Common (pre-Unification): Balos ['ba.los]→Altrunian: Ba'os ['bɔ.ʔɔs]→Galactic Standard: Pawas ['pɑ.ɰɑs]
Common (pre-Unification): Styx ['stɪks]→Altrunian: Styx ['stʏx]→Galactic Standard: Stukh ['stux]

Author:  Travis B. [ Sun Apr 01, 2018 7:22 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Curic tútiséé'ne [tutiseːʔnɛ] > Proto-rəgyam tutiseei ne [tʊtɪsēː nɛ̄]
Curic iká'résee [ikɘʔɾesɛː] > Proto-rəgyam ikiurisee [ʔɪkɨɾɪsɛ̄ː]
Curic késuu [kesoː] > Proto-rəgyam kisoou [kɪsōː]
Curic teresekuu [tɛɾɛsɛkoː] > Proto-rəgyam tarasakoou [tɐɾɐsɐkōː]

Author:  Nortaneous [ Sun Apr 01, 2018 11:39 pm ]
Post subject:  Re: Sound Change Game

Proto-rəgyam tutiseei ne [tʊtɪsēː nɛ̄] :> Gejaehl Hlu tutsingnae [tut̚s̺iŋnæ]
Proto-rəgyam ikiurisee [ʔɪkɨɾɪsɛ̄ː] :> Gejaehl Hlu ikueysae [ikɯjs̺æ]
Proto-rəgyam kisoou [kɪsōː] :> Gejaehl Hlu kiso [kis̺o]
Proto-rəgyam tarasakoou [tɐɾɐsɐkōː] :> Gejaehl Hlu toeyoesko [tɤjɤs̺ko]

Page 106 of 107 All times are UTC - 6 hours [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/