[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4752: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4754: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4755: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4756: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
zompist bboard :: View topic - Romanization challenge thread
zompist bboard
http://www.incatena.org/

Romanization challenge thread
http://www.incatena.org/viewtopic.php?f=4&t=40725
Page 151 of 154

Author:  Nortaneous [ Tue Feb 06, 2018 10:59 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

been a while since anyone's posted a natlang, here's Kashubian

/p b t d ts dz tʂ dʐ (tɕ dʑ) k g/
/f v s z ʂ ʐ (ɕ ʑ) x/
/m n ɲ/
/l r r̝ j w/
/a ɛ ɵ ɔ e ə o i u/
/ɛ̃ ã/
(/wɛ wu/)

/wɛjtʂɛ naʂ, jatʂi jɛs v ɲɛbjɛ, ɲɛx sã svjãtsi tvwɛjɛ mjɔnɔ, ɲɛx pr̝iɲdzɛ tvwɛjɛ krolestvwe, ɲɛx mdzɛ tvwɛja vwɛlɵ jakno v ɲɛbjɛ tak teʐ na zɛmi. xlɛba najegwɛ pwɛvʂɛdnegwɛ dɵj nom dzisɵ i wɛdpwustsə nom najɛ vinə, jak i mə wɛdpwuʂtʂivomə naʂim vinɔvajtsom. a ɲɛ dɔpwustsə na nas pwɛkwuʂeɲɵ, alɛ nas zbavi wɛdɛ zwegwɛ./

----

/p b t d ts dz tʂ dʐ (tɕ dʑ) k g/ <p b t d tz z ci/tg gi/dg c(h) g(h)>
/f v s z ʂ ʐ (ɕ ʑ) x/ <f v ç/s s x j çi/çy si/sy h>
/m n ɲ/ <m n ni/ny>
/l r r̝ j w/ <l r rr i/y u/w>
/a ɛ ɵ ɔ e ə o i u/ <a e ü o é è ó i u>
/ɛ̃ ã/ <ẽ ã>
(/wɛ wu/) <ö uo>

Öice nax, yaci yes v niebie, nieh çã çviãtzi tvöye miono, nieh prrinyze tvöye crolestvö, nieh mze tvöya völü yacno v niebie tac tej na semi. Hleba nayégö pövxednégö düy nom zisü i ödpuoszè nóm naye vinè, yac i mè ödpuoxcivómè naxim vinovaitzóm. A nie dopuostzè na nas pöcuoxéniü, ale nas sbavi öde sögö.

Author:  opipik [ Tue Feb 06, 2018 4:04 pm ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

please romanize my conlang. it is a very naturalistic conlang

/bentʂ˦non˦/

/p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/
/pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/
/b d ɡ/
/m n/
/s ʂ ʃ h/
/z ʐ ʒ/
/r/
/l j/

/i e a o u/
/ja/ can be analyzed as one nucleus. /m/ and /n/ can be syllabic.

/a˩ a˨ a˧ a˦ a˥ a˨˧/

/ʂo˦ngam˦ gah˦/
/nu˦ do˧dn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ ʔa˧ʦi˧ ʔa˩ʃta˦m̩˨˧, ʔu˨ʂn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ k'a˩jʦ'a˨ ʔa˧ʦa˨ ʔa˩ʃtu˨ʂi˧, ʔe˧rji˥sku˨ʂi˧ ʔa˩ʧa˨sn̩˧su˨e˧. ʔu˨ʂn̩˥ na˦sa˨ ʂong˦ bu˧kji˥sku˨ʂi˧, ha˨˧rk'an˦ ji˧si˧ ʔa˩ʧa˧sna˦sa˧n̩˥ be˦k'n̩˧su˨e˧/

Author:  Travis B. [ Tue Feb 06, 2018 4:55 pm ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

That's a natlang, Bench, not a conlang.

Author:  Nortaneous [ Wed Feb 07, 2018 3:23 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/ <p t ts ch c k x>
/pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/ <px tx tsx chx cx kx>
/b d ɡ/ <b d g>
/m n/ <m n>
/s ʂ ʃ h/ <s sch sh h>
/z ʐ ʒ/ <z zch zh>
/r/ <r>
/l j/ <l y>
fjqvw

/i e a o u/ <i e a o u>
/ja/ can be analyzed as one nucleus. /m/ and /n/ can be syllabic.
/˩ ˨ ˨˧ ˧ ˦ ˥/ <q v w 0/' j f>

Schonjgamj gahj
Nuj dodnf matxagav xatsi xaqshtajmw, xuvschnf matxagav kxayqtsxav xatsav xaqshtuvschi, xeryifskuvschi xaqcavsnsuve. Xuvschnf najsav schongj bukyifskuvshi, hawrkxanj yisi xaqcasnajsa'nf bejkxnsuve.

Author:  opipik [ Wed Feb 07, 2018 3:37 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread


Author:  Travis B. [ Sat Feb 10, 2018 6:25 pm ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/laqʰaɾ/

/m n/
/b d dz dʐ g/
/pʰ tʰ tsʰ tʂʰ kʰ qʰ/
/pʼ tʼ tsʼ tʂʼ kʼ qʼ/
/z ʐ ʑ ʁ/
/s ʂ ɕ χ h/
/ɾ l/
/j w/

/i e ɛ a ə ɔ o u/

/ɛ̃ ã ɔ̃/

/tsʰa moɾitʂʰa tsʰa nɛ̃tsʰəɾi hujowə jɔtʂʰa dza moɾitʂʰa dza nemoɾi tsʼitʂʰa dza tsʰa ʂu qʼaɾɾɛ̃ɾi sakʼə ˈdza tsʰa qʼaɾɾɛ̃ɾi/

Author:  opipik [ Sun Feb 11, 2018 5:46 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/laqʰaɾ/ <Laqar>

/m n/ <m n>
/b d dz dʐ g/ <b d ʒ ʒ̇ g>
/pʰ tʰ tsʰ tʂʰ kʰ qʰ/ <p t c ċ k q>
/pʼ tʼ tsʼ tʂʼ kʼ qʼ/ <p' t' c' ċ' k' q'>
/z ʐ ʑ ʁ/ <z ż ź ɣ>
/s ʂ ɕ χ h/ <s ṡ ś x h>
/ɾ l/ <r l>
/j w/ <y w>

/i e ɛ a ə ɔ o u/ <i e ẹ a ʌ ọ o u>
/ɛ̃ ã ɔ̃/ <ẽ ã õ>

/tsʰa moɾitʂʰa tsʰa nɛ̃tsʰəɾi hujowə jɔtʂʰa dza moɾitʂʰa dza nemoɾi tsʼitʂʰa dza tsʰa ʂu qʼaɾɾɛ̃ɾi sakʼə ˈdza tsʰa qʼaɾɾɛ̃ɾi/

Ca moriċa ca nẽcʌri huyowʌ yọċa ʒa moriċa ʒa nemori c'iċa ʒa ca ṡu q'arrẽri sak'ʌ ʒa ca q'arrẽri.

----

/bentʂ˦non˦/ <Béncrnón>

/p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/ <p t c cr ch k Ø/q>
/pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/ <pp tt cc ccr cch kk>
/b d ɡ/ <b d g>
/m n/ <m n>
/s ʂ ʃ h/ <s sr sh h~-h>
/z ʐ ʒ/ <z zr zh>
/r/ <r~ŕ>
/l j/ <l y>

/i e a o u/ <i e a o u>
/ja/ can be analyzed as one nucleus. /m/ and /n/ can be syllabic.

/a˩ a˨ a˧ a˦ a˥ a˨˧/ <'a/'Ca ah a á aa aah>

/ʂo˦ngam˦ gah˦/
/nu˦ do˧dn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ ʔa˧ʦi˧ ʔa˩ʃta˦m̩˨˧, ʔu˨ʂn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ k'a˩jʦ'a˨ ʔa˧ʦa˨ ʔa˩ʃtu˨ʂi˧, ʔe˧rji˥sku˨ʂi˧ ʔa˩ʧa˨sn̩˧su˨e˧. ʔu˨ʂn̩˥ na˦sa˨ ʂong˦ bu˧kji˥sku˨ʂi˧, ha˨˧rk'an˦ ji˧si˧ ʔa˩ʧa˧sna˦sa˧n̩˥ be˦k'n̩˧su˨e˧/

Sróngám gáh.
Nú dodnn mattagah aci 'ashtámm, uhsrnn mattagah 'kkayccah acah 'ashtuhsri, eryiiskuhsri 'achahsnsuhwe. Uhsrnn násah sróng búkyiiskuhsri, haahrkkán yisi 'acasnásann béknsuhwe.

Author:  Haplogy [ Mon Feb 12, 2018 4:38 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

Beıntrnoın:

/p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/ p t z tr c k á
/pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/ pá tá zá trá cá ká
/b d ɡ/ b d g
/m n/ m n
/s ʂ ʃ h/ s rs sc h
/z ʐ ʒ/ z rz zc
/r l j/ r l ll

/i e a o u/ y e a o u
/a˩ a˨ a˧ a˦ a˥ a˨˧/ à àı a aı aȷ àȷ
/ʔa˩ ʔa˨ ʔa˧ ʔa˦ ʔa˥ ʔa˨˧/ â âı á áı áȷ âȷ

/ʂo˦ngam˦ gah˦/ rsoıngaım gaıh
/nu˦ do˧dn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ ʔa˧ʦi˧ ʔa˩ʃta˦m̩˨˧, ʔu˨ʂn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ k'a˩jʦ'a˨ ʔa˧ʦa˨ ʔa˩ʃtu˨ʂi˧, ʔe˧rji˥sku˨ʂi˧ ʔa˩ʧa˨sn̩˧su˨e˧. ʔu˨ʂn̩˥ na˦sa˨ ʂong˦ bu˧kji˥sku˨ʂi˧, ha˨˧rk'an˦ ji˧si˧ ʔa˩ʧa˧sna˦sa˧n̩˥ be˦k'n̩˧su˨e˧/
Nuı dodnȷ matágàı ázy âsctaım̀ȷ, ûırsnȷ matágàı kâllzâı ázàı âsctùırsy, érllyȷskùırsy âcàısnsùıe. Ûırsnȷ naısàı rsoıng bukllyȷskùırsy, hàȷrkáın llysy âcasnaısanȷ beıkńsùıe.


Laqar:

/m n/ m n
/b d dz dʐ g/ b d ʒ ǯ g
/pʰ tʰ tsʰ tʂʰ kʰ qʰ/ p t c č k q
/pʼ tʼ tsʼ tʂʼ kʼ qʼ/ px tz cz čž kx qx
/z ʐ ʑ ʁ/ z ž zy ǧ
/s ʂ ɕ χ h/ s š sy x h
/ɾ l j w/ r l y hu

/i e ɛ a ə ɔ o u/ i ei ai a e ao eo o
/ɛ̃ ã ɔ̃/ ąi ą ąo

/tsʰa moɾitʂʰa tsʰa nɛ̃tsʰəɾi hujowə jɔtʂʰa dza moɾitʂʰa dza nemoɾi tsʼitʂʰa dza tsʰa ʂu qʼaɾɾɛ̃ɾi sakʼə ˈdza tsʰa qʼaɾɾɛ̃ɾi/
Ca meuriča ca nąiceri hoyeohue yaoča ʒa meoriča ʒa neimeori cziča ʒa ca šo qxarrąiri sakxe ʒa ca qxarrąiri.

Author:  Travis B. [ Mon Feb 12, 2018 9:52 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/laqʰaɾ/ Laqar

/m n/ m n
/b d dz dʐ g/ b d j ǰ g
/pʰ tʰ tsʰ tʂʰ kʰ qʰ/ p t c č k q
/pʼ tʼ tsʼ tʂʼ kʼ qʼ/ p' t' c' č' k' q'
/z ʐ ʑ ʁ/ z ž ź
/s ʂ ɕ χ h/ s š ś x h
/ɾ l/ r l
/j w/ y w

/i e ɛ a ə ɔ o u/ i e è a ə ò o u

/ɛ̃ ã ɔ̃/ ę ą ǫ

/tsʰa moɾitʂʰa tsʰa nɛ̃tsʰəɾi hujowə jɔtʂʰa dza moɾitʂʰa dza nemoɾi tsʼitʂʰa dza tsʰa ʂu qʼaɾɾɛ̃ɾi sakʼə ˈdza tsʰa qʼaɾɾɛ̃ɾi/
Ca mori-ča ca nęcəri huyowə yòča ja mori-ča ja nemori c'iča ja ca šu q'arręri sak'ə ja ca q'arręri.

Author:  ˈd̪ʲɛ.gɔ kɾuˑl̪ [ Mon Feb 12, 2018 2:21 pm ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/p b pʲ bʲ t d tʲ dʲ kʲ ɡʲ q ɢ/
/ts dz tsʲ dzʲ tɕ dʑ ts̠ dz̠/
/s z sʲ zʲ ɕ ʑ s̠ z̠ x xʲ h hʲ/
/m mʲ n ɲ/
/v~w ɥ j/
/r rʲ ɫ lʲ/
/i y u
ø ɪ
ɛ œ ə ɔ
a ä ɑ/
/œə uə iə yə ɔə ɑə aə əː aː ɑː ɔː eː œː øː uː iː yː øi ɔu ei ai ɑi əi yi/
All of the long vowels and diphthongs can be phonemically nasalised. /eː/ patterns with /ɪ/ similarly to pairs such as /øː/ and /ø/ or /œə/ and /œ/. Consonants form various clusters agreeing in the terms of voicing. /p b pʲ bʲ ɡʲ ɢ m mʲ n ɲ don't occur intervocally, the non-lateral glides don't exist in V_C positions.
/tʲisə qaxʲ ɥɛ wãːs̠ə, hɪ zũː ɑqrɔu tsä nø ɫœəɲkʲ hə dz̠ũə rœshrɑ ɢeː dzʲa. pa søisʲətəxä də ə̃ːjəɫɔ tɕasaː xʲyːrnəɫɔ ɡʲuəhɔə deːlʲœəɕ nø hʲĩəq ɥɛ, jaːt ədeirə rʲøːts̠tə./

Author:  Nortaneous [ Wed Feb 14, 2018 8:39 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/p b t d kʲ ɡʲ q ɢ/ <p b t d k g>
/ts dz tsʲ dzʲ tɕ dʑ ts̠ dz̠/ <ts dz tc dj>
/s z ɕ ʑ s̠ z̠ x h/ <s z x[+pal] j[+pal] c j x h>
/m mʲ n ɲ/ <m n>
/v~w ɥ j/ <v v[+pal] y>
/r rʲ ɫ lʲ/ <r l>
/i y u/ <i ü u>
/ø ɪ/ <û î>
/ɛ œ ə ɔ/ <ê ö e o>
/a ä ɑ/ <a ä â>
/œə uə iə yə ɔə ɑə aə/ <öa ua ia üa oa âa äa>
/əː aː ɑː ɔː eː œː øː uː iː yː/ <ee aa ââ oo...>
/øi ɔu ei ai ɑi əi yi/ <ûe ou êe ae âe eî üe>
Palatalization: Ci if syllable-initial, but Cy before <a i î>; otherwise iC

/tʲisə qaxʲ ɥɛ wãːs̠ə, hɪ zũː ɑqrɔu tsä nø ɫœəɲkʲ hə dz̠ũə rœshrɑ ɢeː dzʲa. pa søisʲətəxä də ə̃ːjəɫɔ tɕasaː xʲyːrnəɫɔ ɡʲuəhɔə deːlʲœəɕ nø hʲĩəq ɥɛ, jaːt ədeirə rʲøːts̠tə./
Tyise kaix viê vaaŋce, hî zuuŋ âkrou tsä nû löaink he djuaŋ rôshrâ gîî dzya. Pa sûesietexä de eeŋyelo tciasaa xiüürnelo giuahoa deeliöais nû hyiaŋk viê, yaat edêere riûûtcte.

Author:  Haplogy [ Wed Feb 14, 2018 7:42 pm ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/m n ɳ ɲ ŋ/ m n nd ng nc
/p t ʈ ɟ k (ʔ)/ p t d g c VV̈(if in a word)
/ɸ s ʂ ç x/ f s sd hg h
/w j ɰ/ w y ŷ
/ɭ ʎ̥˔/ ld lg
/i ʉ u/ ı ǔ u
/e ə o/ ě e o
/æ a/ a â
/iə io uo/ ıe ıo uo
/eə oə/ ěe oe
/æə əæ au/ ae ea âu

Kunde kunde sâŷind, opâgın maesdmâdıe lgoeŷě oe?
Yoyo, ngutâ jâu hgâmǔnu sın. Ngugın hupâ hgâmǔtâ ısě sdın.
/kuɳə kuɳə saɰíɳ, opaɟin mæəʂmaʈiə ʎ̥˔oəɰe ʔoə?
jojo, ɲuta jau çamʉnu sin. ɲuɟin xupa çamʉta ʔise ʂin/

Author:  Knit Tie [ Thu Feb 15, 2018 10:20 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n ln jn nn>
/p t ʈ ɟ k (ʔ)/ <p t lt yt k q>
/ɸ s ʂ ç x/ <f s ls js h>
/w j ɰ/ <w j hw>
/ɭ ʎ̥˔/ <l jl>
/i ʉ u/ <i iu u>
/e ə o/ <e a o>
/æ a/ <ia ua>
/iə io uo/ <ja jo wo>
/eə oə/ <ea oa>
/æə əæ au/ <iaa aia uaw>

/kuɳə kuɳə saɰíɳ, opaɟin mæəʂmaʈiə ʎ̥˔oəɰe ʔoə?
jojo, ɲuta jau çamʉnu sin. ɲuɟin xupa çamʉta ʔise ʂin/

<kulna kulna suahwiln, opuajtin miaalsmaltja jloahwe qoa?
jojo, jnutua juaw jsuamiunu sin. jnujtin hupua jsuamiutua qise lsin>

And for romanisation, have some Belarusian:

/m mʲ n̪ n̪ʲ/
/p b pʲ bʲ t̪ d̪ k (g) kʲ (gʲ)/
/ts̪ dz̪ ts̪ʲ dz̪ʲ tʂ dʐ/
/f v fʲ vʲ s z sʲ zʲ ʂ ʐ x ɣ xʲ ɣʲ/
/(w) l̪ l̪ʲ j r/
/i e (ɨ) a u o/

/Usʲe lʲudz̪ʲi naradʐajutt͡s̪a svabod̪nɨmʲi i rownɨmʲi w svajoj ɣod̪n̪asʲt͡s̪ʲi i pravax. Jan̪ɨ n̪adz̪ʲel̪ʲen̪ɨ rozumam i suml̪ʲen̪ʲn̪ʲem i pavʲin̪n̪ɨ st̪avʲitt͡s̪a adz̪ʲin d̪a ad̪n̪aɣo w d̪uxu brat͡s̪t̪va./

And my current Semitic-esque conlang:

Historical protolang:
/m mˤ n n̪ˤ/
/p pˤ b bˤ t t̪ˤ d d̪ˤ k g q (ʔ)/
/f fˤ v vˤ s s̪ˤ z z̪ˤ ʃ ʃˤ ʒ ʒˤ χ h ħ ʕ/
/l l̪ˤ ɾ ɾ̪ˤ/
/w j/
/i ɛ u ɑ/
Since then, pharyngealised liquids spirantised, /g/ became /ʁ/, and tenius alveolar fricatives palatalised and pushed all four of the preexisting postalveolars to merge into /ɬ/.

Official standard dialect, about a century old:
/m mˤ n n̪ˤ/
/p pˤ b bˤ t t̪ˢˤ d d̪ᶻˤ k q (ʔ)/
/f fˤ v vˤ ʃ s̪ˤ ʒ z̪ˤ ɬ χ ʁ h ħ ʕ/
/l ɮ̪ˤ ɾ ʒˤ/
/w j/
/i ɛ u ɑ/

Famously diverse regional dialect:
/m n ɲ/
/p b t͇ ts̪ d͇ dz̪ kʲ~c k/
/f v ʃ s̪ ʒ z̪ ɬ h ħ ʕ/
/l ʎ r/
/w j/
/i ɘ ɛ æ u o ɐ ɑ/
Here, pharyngealisation fully transformed into vowel quality, /q/ and /k/ both front and uvulars are merged into pharyngeals. /ɮ̪ˤ/ becomes /ʎ/, while /n̪ˤ/ becomes /ɲ/.

Modern standard, used by the most prestigious socioeconomic group
/m n ŋ/
/p pˤ b bˤ t̪ t̪s̪ˤ d̪ d̪z̪ˤ k q (ʔ)/
/f fˤ v vˤ ʃ s̪ ʒ z̪ χ ʁ h ħ ʕ/
/l~ɮ ɾ/
/w j/
/i ɛ u ɑ/
Here, /ɮ̪ˤ/ merges with /l/, /ʒˤ/ merges with /ʒ/, /n̪ˤ/ becomes /ŋ/, /ɬ/ merges with /s̪/, dental pharyngealised plosives affricate, dental fricatives lose pharyngealisation entirely and the alveolar plosive series becomes dental and develops affricate allophones before front vowels, /tsʲ/ and /dzʲ/.

Author:  Hallow XIII [ Sat Feb 17, 2018 7:10 pm ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/bentʂ˦non˦/ <benchwnonw>

/p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/ <p t c ch ty k 0>
/pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/ <p' t' c' ch' ty' k'>
/b d ɡ/ <b d g>
/m n/ <m n>
/s ʂ ʃ h/ <m sh sy h>
/z ʐ ʒ/ <z zh zy>
/r/ <r>
/l j/ <l y>

/i e a o u/ <a e i o u>
/ja/ can be analyzed as one nucleus. /m/ and /n/ can be syllabic.

/a˩ a˨ a˧ a˦ a˥ a˨˧/ <aj av a aw af ax>

/ʂo˦ngam˦ gah˦/ <shonwgamw gahw>
/nu˦ do˧dn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ ʔa˧ʦi˧ ʔa˩ʃta˦m̩˨˧, ʔu˨ʂn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ k'a˩jʦ'a˨ ʔa˧ʦa˨ ʔa˩ʃtu˨ʂi˧, ʔe˧rji˥sku˨ʂi˧ ʔa˩ʧa˨sn̩˧su˨e˧. ʔu˨ʂn̩˥ na˦sa˨ ʂong˦ bu˧kji˥sku˨ʂi˧, ha˨˧rk'an˦ ji˧si˧ ʔa˩ʧa˧sna˦sa˧n̩˥ be˦k'n̩˧su˨e˧/
<nuw dodnf mat'agav aci ajsytawmx, uvshnf mat'agav k'ajyc'av acav ajsytuwshi, eryifskuwshi ajtyavsnsuve. uvshnf nawsav shongw bukyifskuvshi, haxrk'anz yisi ajtyasnawsa'nf bewk'nsuve>

Author:  Nortaneous [ Sun Feb 18, 2018 7:19 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/m n̪/ <m n>
/p b t̪ d̪ k g/ <p b t d k gk>
/ts̪ dz̪ tʂ dʐ/ <c dz (ti di) č dž>
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/ <f w s z š ž gh g>
/(w) l̪ l̪ʲ j r/ <w l l j r>
/i e (ɨ) a u o/ <ai ae a u o>
/ʲi ʲe ʲa ʲu ʲo/ <i e ä ü ö>

/Usʲe lʲudz̪ʲi naradʐajutt͡s̪a svabod̪nɨmʲi i rownɨmʲi w svajoj ɣod̪n̪asʲt͡s̪ʲi i pravax. Jan̪ɨ n̪adz̪ʲel̪ʲen̪ɨ rozumam i suml̪ʲen̪ʲn̪ʲem i pavʲin̪n̪ɨ st̪avʲitt͡s̪a adz̪ʲin d̪a ad̪n̪aɣo w d̪uxu brat͡s̪t̪va./
Use lüdi naradžajucca swabodnaimi i rownaimi w swajoj godnasci i prawagh. Janai nadelenai rozumam i sumlennem i pawinnai stawicca adin da adnago w dughu bractwa.

Author:  Knit Tie [ Sun Feb 18, 2018 2:14 pm ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/bentʂ˦non˦/ <béntšnón>

/p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/ <p t ts tš tś k '~0>
/pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/ <ṗ ṫ tṣ tṣ̌ tṣ́ ḳ>
/b d ɡ/ <b d g>
/m n/ <m n>
/s ʂ ʃ h/ <m š ś h>
/z ʐ ʒ/ <z ž ź>
/r/ <r>
/l j/ <l y>

/i e a o u/ <a e i o u>

/a˩ a˨ a˧ a˦ a˥ a˨˧/ <ȁ à a á a̋ ǎ>

/ʂo˦ngam˦ gah˦/ <šóngám gáh>
/nu˦ do˧dn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ ʔa˧ʦi˧ ʔa˩ʃta˦m̩˨˧, ʔu˨ʂn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ k'a˩jʦ'a˨ ʔa˧ʦa˨ ʔa˩ʃtu˨ʂi˧, ʔe˧rji˥sku˨ʂi˧ ʔa˩ʧa˨sn̩˧su˨e˧. ʔu˨ʂn̩˥ na˦sa˨ ʂong˦ bu˧kji˥sku˨ʂi˧, ha˨˧rk'an˦ ji˧si˧ ʔa˩ʧa˧sna˦sa˧n̩˥ be˦k'n̩˧su˨e˧/
<nú dodn̋ maṫagà atsi ȁśtám̌, ùšn̋ maṫagà ḳȁytṣà atsà ȁśtùši, eryi̋skùši ȁtśàsnsùe. ùšn̋ násà šóng bukyi̋skùši, hǎrḳán yisi ȁtśasnása'n̋ béḳnsùe>


/m mˤ n n̪ˤ/ <m mh n nh>
/p pˤ b bˤ t t̪ˤ d d̪ˤ k g q (ʔ)/ <p ph b bh t th d dh k g q VV>
/f fˤ v vˤ s s̪ˤ z z̪ˤ ʃ ʃˤ ʒ ʒˤ χ h ħ ʕ/ <f fh v vh s sh z zh sz szh zs zsh kh h hh gh>
/l l̪ˤ ɾ ɾ̪ˤ/ <l lh r rh>
/w j/ <w j>
/i ɛ u ɑ/ <i e u a>

/m n ŋ/ <m n ñ>
/p pˤ b bˤ t̪ t̪s̪ˤ d̪ d̪z̪ˤ k q (ʔ)/ <p ph b bh t ts d dz k q VV>
/f fˤ v vˤ ʃ s̪ ʒ z̪ χ ʁ h ħ ʕ/ <f fh v vh s sz z zs kh gh h hh rh>
/l~ɮ ɾ/ <l r>
/w j/ <w j>
/i ɛ u ɑ/ <i e u a>

Author:  Nortaneous [ Sun Feb 18, 2018 6:07 pm ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/m n̪/ <m n>
/p b t̪ d̪ k g/ <p b t d c gc>
/ts̪ dz̪ tʂ dʐ/ <th dh thgh dhgh>
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/ <f bh s sh ch gh ch g>
/(w) l̪ l̪ʲ j r/ <mh l l gh(i) r>
/ɨ e a u o/ <ao ae a u o>
/ʲi ʲe ʲa ʲu ʲo/ <ia eo ea iu io>
/ɨʲ eʲ aʲ uʲ oʲ/ <aoi oi ai ui uai>
/ʲiʲ ʲeʲ ʲaʲ ʲuʲ ʲoʲ/ <i e iai iui ioi>
/dn va/ <nn ua>

/Usʲe lʲudz̪ʲi naradʐajutt͡s̪a svabod̪nɨmʲi i rownɨmʲi w svajoj ɣod̪n̪asʲt͡s̪ʲi i pravax. Jan̪ɨ n̪adz̪ʲel̪ʲen̪ɨ rozumam i suml̪ʲen̪ʲn̪ʲem i pavʲin̪n̪ɨ st̪avʲitt͡s̪a adz̪ʲin d̪a ad̪n̪aɣo w d̪uxu brat͡s̪t̪va./
Uisé liuide naradhghaighiútha smhabonnaoime e romhnaoime amh smhaighioigh gonnaiste e prabhach. Ghianao naideleonao roshumam e suimléneom e paibhíanao staibhíatha aidin da annago amh duchu brathtua.

Author:  Knit Tie [ Mon Feb 19, 2018 6:57 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/m n̪/ <m n>
/p b t̪ d̪ k g/ <p b t d c~ch g~gh>
/ts̪ dz̪ tʂ dʐ/ <z z ci~ce gi~ge>
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/ <f v s~ss s sci~sce sgi~sge h g>
/(w )l̪ l̪ʲ j r/ <u ll l i r>
/i e a u o/ <hi he a u o>
/ʲi ʲe ʲa ʲu ʲo/ <i e ia iu io>

/Usʲe lʲudz̪ʲi naradʐajutt͡s̪a svabod̪nɨmʲi i rownɨmʲi w svajoj ɣod̪n̪asʲt͡s̪ʲi i pravax. Jan̪ɨ n̪adz̪ʲel̪ʲen̪ɨ rozumam i suml̪ʲen̪ʲn̪ʲem i pavʲin̪n̪ɨ st̪avʲitt͡s̪a adz̪ʲin d̪a ad̪n̪aɣo w d̪uxu brat͡s̪t̪va./
<Use liuzi naragiaiuzza svabodnhimi i rounhimi u svaioi godnaszi i pravah. ianhi nazelenhi rosumam i sumlennem i pavinnhi stavizza azin da adnago u duhu braztva.>


Alright, let me add a short passage to my conlang to make romanising this more interesting. I'm also going to give it a provisional name of "s(h)ura" - "speech":

Historical:
/ʃurɑj/

/m mˤ n n̪ˤ/
/p pˤ b bˤ t t̪ˤ d d̪ˤ k g q (ʔ)/
/f fˤ v vˤ s s̪ˤ z z̪ˤ ʃ ʃˤ ʒ ʒˤ χ h ħ ʕ/
/l l̪ˤ ɾ ɾ̪ˤ/
/w j/
/i ɛ u ɑ/
/suni bˤirɑni, sunɑj ʔiwɛr̪ˤɛti, ʔɑd̪ˤɑʒˤit qurɑmˤɑ s̪ˤurɛj. wur̪ˤ χit̪ˤɛ higɑ ʕɛlij ʃɛħirɛti, ʕimɑn̪ˤɛl̪ˤɛjsɑ, mɛni n̪ˤizɑrɛj/


Weird regional accent:
/ɬurɑj/

/m n ɲ/
/p b t͇ ts̪ d͇ dz̪ kʲ~c k/
/f v ʃ s̪ ʒ z̪ ɬ h ħ ʕ/
/l ʎ r/
/w j/
/i ɘ ɛ æ u o ɐ ɑ/
/ʃuni bɘrɐni, ʃunɐj iwæʒæt͇i, od̪z̪ɑɬɘt͇ kuromo s̪orɛj. woʒ ħɘt̪s̪ɘ hoʕɑ ʕɛlɐj ɬɛħirɛt͇i, ʕimɑɲæʎæjʃɑ, mɛni ɲɘʒɐrɛj/

Modern:
/s̪urɑjɛ/

/m n ŋ/
/p pˤ b bˤ t̪ t̪s̪ˤ d̪ d̪z̪ˤ k q (ʔ)/
/f fˤ v vˤ ʃ s̪ ʒ z̪ χ ʁ h ħ ʕ/
/l~ɮ ɾ/
/w j/
/i ɛ u ɑ/
/ʃunɛ bˤirɑnɛ, ʃunɑj ʔiwiʒɛt̪s̪ʲɛ, ʔɑd̪z̪ˤɑs̪ut qurɑmu s̪urɛj. wɑʒ χit̪s̪ˤɛm huʁɑ ʕɛlɑj s̪ɛħɛrɛt̪s̪ʲi, ʕimɑŋilɛjʃɑ, mɛni ŋiʒɛrɛj/

Author:  Nortaneous [ Tue Feb 20, 2018 12:57 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

/m mˤ n n̪ˤ/ <m ṃ n ṇ>
/p pˤ b bˤ t t̪ˤ d d̪ˤ k g q (ʔ)/ <p p̣ b ḅ t ṭ d ḍ k g q (c̣)>
/f fˤ v vˤ s s̪ˤ z z̪ˤ ʃ ʃˤ ʒ ʒˤ χ h ħ ʕ/ <f f̣ v ṿ s ṣ z ẓ ś ṣ́ ź́ ẓ́ x h ḥ c>
/l l̪ˤ ɾ ɾ̪ˤ/ <l ḷ r ṛ>
/w j/ <w y>
/i ɛ u ɑ/ <i e u a>

/suni bˤirɑni, sunɑj ʔiwɛr̪ˤɛti, ʔɑd̪ˤɑʒˤit qurɑmˤɑ s̪ˤurɛj. wur̪ˤ χit̪ˤɛ higɑ ʕɛlij ʃɛħirɛti, ʕimɑn̪ˤɛl̪ˤɛjsɑ, mɛni n̪ˤizɑrɛj/
Suni ḅirani, sunay iweṛeti, aḍaẓ́it quraṃa ṣurey. Wuṛ xiṭe higa celiy śeḥireti, cimaṇeḷeysa, meni ṇizarey.

/m n ɲ/ <m n gn>
/p b t͇ ts̪ d͇ dz̪ kʲ~c k/ <p b t ts d dz k q>
/f v ʃ s̪ ʒ z̪ ɬ h ħ ʕ/ <f v s ṣ z j ł h ḥ c>
/l ʎ r/ <l gl r>
/w j/ <w y>
/i ɘ ɛ æ u o ɐ ɑ/ <i ə e ê u o a â>
/ʃuni bɘrɐni, ʃunɐj iwæʒæt͇i, od̪z̪ɑɬɘt͇ kuromo s̪orɛj. woʒ ħɘt̪s̪ɘ hoʕɑ ʕɛlɐj ɬɛħirɛt͇i, ʕimɑɲæʎæjʃɑ, mɛni ɲɘʒɐrɛj/
Suni bîrani, sunay iwêjêti, odzałît quromo ṣorey. Woj ḥîtsî hocâ celay łeḥireti, cimâgnêglêysâ, meni gnîjarey.
or
/ʃ s̪ ʒ z̪ ł ħ ʕ/ <ch s j z lh x xh>
/i ɘ ɛ æ u o ɐ ɑ/ <i u é è ou o e a>
Chouni bureni, chouney iwèjèti, odzalhut kouromo soréy. Woj xutsu hoxha lhéxiréti, xhimagnèglèycha, méni gnujeréy.

/m n ŋ/ <m n ṇ>
/p pˤ b bˤ t̪ t̪s̪ˤ d̪ d̪z̪ˤ k q (ʔ)/ <p ṗ b ḅ t ṣ d ẓ k q>
/f fˤ v vˤ ʃ s̪ ʒ z̪ χ ʁ h ħ ʕ/ <f f̣ v ṿ š s ř z x g h ḥ c>
/l~ɮ ɾ/ <l r>
/w j/ <w y>
/i ɛ u ɑ/ <i e u a>
/ʃunɛ bˤirɑnɛ, ʃunɑj ʔiwiʒɛt̪s̪ʲɛ, ʔɑd̪z̪ˤɑs̪ut qurɑmu s̪urɛj. wɑʒ χit̪s̪ˤɛm huʁɑ ʕɛlɑj s̪ɛħɛrɛt̪s̪ʲi, ʕimɑŋilɛjʃɑ, mɛni ŋiʒɛrɛj/
Šune ḅirane, šunay iwiřete, aẓasut quramu surey. Wař xiṣem huga celay seḥereti, cimaṇileyša, meni ṇiřerey.

or /ˤ/ <h>, /χ ʃ ʒ/ <kh x j>, /t̪s̪ˤ d̪z̪ˤ ŋ ʁ/ <ts dz ng gh>
Xune bhirane, xunay iwijete, adzasut quramu surey. Waj khitsem hugha celay sehhereti, cimangileyxa, meni ngijerey.

Author:  Nortaneous [ Tue Feb 20, 2018 6:15 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

speaking of Semitic, Moroccan Arabic:

/p b t tˤ d dˤ k g q ʔ/
/f v fˤ s sˤ z zˤ ʃ ʒ χ ʁ ħ ʕ h/
/m mˤ n l lˤ ɾ ɾˤ j w/
/a i u/
/ə/

qərərna ntˤərʒmuha ħitˤ bə ʒənb gaʕ lfawajd li ʕənd muwsuʕa bə nisbatˤ tˤtˤəʕlim, had lmuwsuʕa bə sˤəftˤha məʃruka wasila sˤħiħa lə ħifadˤ ʕla tˤaqaftˤ lməɣrib. mərħba bikum ila bɣitu tˤʕawnuna fə had lməʃruʕ.

----

/p b t tˤ d dˤ k g q ʔ/ <p b t t d d c g c g>
/f v fˤ s sˤ z zˤ ʃ ʒ χ ʁ ħ ʕ h/ <f bh f s s sh sh th dh ch gh ch gh fh>
/m mˤ n l lˤ ɾ ɾˤ j w/ <m m n l l r r mh mh>
/a i u ə/ <e i eu y>
/ˤa ˤi ˤu ˤə/ <ai ui oe oi>
/aˤ iˤ uˤ əˤ/ <ea ia iu io>
/ˤaˤ ˤiˤ ˤuˤ ˤəˤ/ <a ao u o>
<'> = emphasis in clusters

Cyryrnea ntoirdhmeufhe chaot by dhynb geagh lfeamhaimhd li ghoind miumhsiugha by nisbeat ttoghlim, fhed lmeumhsiugha by soiftfha mythreuce mhaisile schaocha ly chuifead gh'lea tacaft lmyghrib. Myrch'ba biceum ile bghiteu tghamhneune fy fhed lmythriugh.

Author:  Knit Tie [ Tue Feb 20, 2018 9:58 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

It's stupid, but it works - inverse Cyrillic for Moroccan Arabic:

/p b t tˤ d dˤ k g q ʔ/ <п б т тъ д дъ к ґ къ 0~ъ>
/f v fˤ s sˤ z zˤ ʃ ʒ χ ʁ ħ ʕ h/ <ф в фъ с съ з зъ ш ж х г хъ гъ ґъ>
/m mˤ n l lˤ ɾ ɾˤ j w/ <м мъ н л лъ р ръ й ў>
/a i u ə/ <я и ю е>
/ˤa ˤi ˤu ˤə/ <а ы у э>

/qərərna ntˤərʒmuha ħitˤ bə ʒənb gaʕ lfawajd li ʕənd muwsuʕa bə nisbatˤ tˤtˤəʕlim, had lmuwsuʕa bə sˤəftˤha məʃruka wasila sˤħiħa lə ħifadˤ ʕla tˤaqaftˤ lməɣrib. mərħba bikum ila bɣitu tˤʕawnuna fə had lməʃruʕ.
<кэрерна нтэржмюґа хытъ бе женб ґягъ лфяўяйд ли гэнд мюўсюга бе нисбятъ ттэгълим, ґад лмюўсюга бе сэфтґа мешрюкя ўясиля схыха ле хыфядъ гъля такафтъ лмегриб. мерхъбя бикюм иля бгитю тгаўнюня фе ґад лмешрюгъ.>

And let me romanise my own Suray once more for good measure:

m n ŋ/ <m n ñ>
/p pˤ b bˤ t̪ t̪s̪ˤ d̪ d̪z̪ˤ k q (ʔ)/ <p pb b bp t tz d dz k q>
/f fˤ v vˤ ʃ s̪ ʒ z̪ χ ʁ h ħ ʕ/ <f fv v vf s sz z zs x g h hg gh>
/l~ɮ ɾ/ <l r>
/w j/ <w j>
/i ɛ u ɑ/ <i e u a>

/ʃunɛ bˤirɑnɛ, ʃunɑj ʔiwiʒɛt̪s̪ʲɛ, ʔɑd̪z̪ˤɑs̪ut qurɑmu s̪urɛj. wɑʒ χit̪s̪ˤɛm huʁɑ ʕɛlɑj s̪ɛħɛrɛt̪s̪ʲi, ʕimɑŋilɛjʃɑ, mɛni ŋiʒɛrɛj/

<sune bpirane, sunaj iwizete, adzaszut quramu szurej. waz xitzem huga ghelaj szehgereti, ghimañilejsa, meni ñizerej>

Author:  Raholeun [ Tue Feb 20, 2018 11:17 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread


Author:  Knit Tie [ Tue Feb 20, 2018 11:54 am ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread


Author:  Nortaneous [ Tue Feb 20, 2018 2:57 pm ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread

Non-Russian Slavic conventions are generally not adopted outside Slavic.

/p b t tˤ d dˤ k g q ʔ/ <п б т тӏ д дӏ к г кӏ ъ>
/f v fˤ s sˤ z zˤ ʃ ʒ χ ʁ ħ ʕ h/ <ф в фӏ с сӏ з зӏ ш ж х ғ хӏ ӏ h>
/m mˤ n l lˤ ɾ ɾˤ j w/ <м мӏ н л лӏ р рӏ й в>
/a i u ə/ <а и у э>

/qərərna ntˤərʒmuha ħitˤ bə ʒənb gaʕ lfawajd li ʕənd muwsuʕa bə nisbatˤ tˤtˤəʕlim, had lmuwsuʕa bə sˤəftˤha məʃruka wasila sˤħiħa lə ħifadˤ ʕla tˤaqaftˤ lməɣrib. mərħba bikum ila bɣitu tˤʕawnuna fə had lməʃruʕ.
Кӏэрэрна нтӏэржмуһа хӏит бэ жэнб гаӏ лфавайд ли ӏэнд мувсуӏа бэ нисбатӏ ттӏэӏлим, хад лмувсуӏа бэ сэфтӏһа мэшрука васила сӏхӏихӏа лэ хӏифадӏ ӏла тӏакӏафтӏ лмэғриб. Мэрхӏба бикум ила бғиту тӏӏавнуна фэ хад лмэшруӏ.
or
Къэрэрна нтъэржмуһа хъит бэ жэнб гагъ лфавайд ли гъэнд мувсугъа бэ нисбатъ ттъэгълим, хад лмувсугъа бэ сэфтъһа мэшрука васила съхъихъа лэ хъифадъ гъла тъакъафтъ лмэғриб. Мэрхъба бикум ила бғиту тъгъавнуна фэ хад лмэшругъ.
or
Ӄэрэрна нтъэржмуӿа ӽит бэ жэнб гаӻ лфавайд ли ӻэнд мувсуӻа бэ нисбатъ ттъэӻлим, хад лмувсуӻа бэ сэфтъӿа мэшрука васила съӽиӽа лэ ӽифадъ ӻла тъаӄафтъ лмэғриб. Мэрӽба бикум ила бғиту тъӻавнуна фэ хад лмэшруӻ.

Author:  Knit Tie [ Tue Feb 20, 2018 9:51 pm ]
Post subject:  Re: Romanization challenge thread


Page 151 of 154 All times are UTC - 6 hours [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/