zompist bboard

THIS IS AN ARCHIVE ONLY - see Ephemera
It is currently Tue Nov 12, 2019 3:16 am

All times are UTC - 6 hours [ DST ]
Post new topic Reply to topic  [ 6638 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 266  Next
Author Message
PostPosted: Fri Jun 29, 2012 1:22 am 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Sat Jul 19, 2008 1:55 am
Posts: 1542
Location: Vancouver, British Columbia / Colombie Britannique, Canada
Eandil wrote:
Serafín wrote:
Eandil wrote:
Nord au Sud?
Nonquan nə mə ai sabudəs negunəs dəl nort, ansina non sai.
Never met any northerners, so I wouldn't know.

Correctas meia lenga inventada?
Are you correcting my conlang O_o?
Sorry, for a moment I thought you were writing French! :P
Quote:
"Nunca no me he sabidos ningunos del norte"?
Yeah. xD

_________________
ZBB Conlang Index (check first post)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jun 29, 2012 8:16 am 
Smeric
Smeric

Joined: Tue Oct 04, 2011 12:15 pm
Posts: 2085
Location: Spain
Serafín wrote:
Sorry, for a moment I thought you were writing French! :P

Ah mira, m'havia fixad nais mas es mais extrain, Nord i Sud son ascripts egals xD.
Oh well, I hadn't realized but it's not strange, Nord and Sud are written alike xD.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jun 29, 2012 7:38 pm 
Lebom
Lebom

Joined: Tue Mar 10, 2009 2:50 pm
Posts: 97
polatsee swapau pepa zegaa yazyo "tazkulaa kopa jeidsizenah, - dsizemek katiin' sharpie kopa bugon
[ɸə.lä.ʤəː zβə.βuː ɸɜ.βä ʑɜ.jəː jä.ɰə θɑ.xu.ɬəː xə.βə ʝɛː.ʤi.ʐɛ.naχ ʤi.mə xä.ðỹ ʒaː.ɸi xə.βə βu.ɣə̃] PLW
[pɔ.la.tsɛː sʷa.pɑu pɛ.pa ɕɛ.gaː jaɕ.jɔ taɕ.ku.laː kɔ.pa ɟɛi.dzi.ɺɛ.nɑ dzi.ɺɛ.mek kat.ɰyn ʃaɺ.pi kɔ.pa bɯ.gɔn] BYU

A bill was handed to be that had the writing "Thanks for your tooth, tooth fairy" in sharpie today...
huh

_________________
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Jun 30, 2012 10:59 am 
Sumerul
Sumerul
User avatar

Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Posts: 4545
Location: the Imperial Corridor
Testing a new Antipodean lang. Same sprachbund as Kannow (except more so), but unrelated. At least three different harmony processes, one of which Kannow independently redevelops.

Ŗiüzümüp.
/riy̯dzymyɸ/
[ɾiy̯zyˈmyɸ]
[+high]-re-özöm-ih
N3.P-NVS.PRES-be_hungry-1S.P
I am hungry.

Ṉaatʼödömrea.
/n̪aːt̪ʼød̪ømɽea̯/
[n̪aːt̪ʼøðømˈɽeə̯]
Ṉaatʼ-özöm-rə-a
RPRT.NPST.CAUS-be_hungry-C1.A.DU-C1.P.SG
[I hear that] they two recently made him hungry.

cf. Kannow: (Note that Kannow, unlike the above lang, can put monovalent verbs in the mediopassive, which functions more like a middle voice and less like a passive than it does in the above lang. Also, the translation of the second example is different -- there's no dual number, and the tense, non-remote past unlike near past in the above, allows a much wider range of times; to translate it properly, you'd have to use a manner affix of recent time. And the morphophonology is much less bizarre -- there's only one harmony process, and it's no longer productive.)

Tʼepŗusʼ.
/tʼeprutsʷʼ/
[ˈtʼepʰr̥ɯ̯uʔʷsʷ]
0-tʼepŗ-usʼ
SENS.PRES.MID-be_hungry-1S.P

Hactʼepŗenà.
/hɑctʼepʰrenʷɑ/
[hɑe̯çtʼepʰˈr̥eø̯nʷɔ]
hac-tʼepŗ-n`-a
INFER.NRPST.CAUS-be_hungry-C1.P.SG-C1.A.PL

_________________
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Jul 01, 2012 2:11 pm 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Sun Apr 04, 2004 4:27 pm
Posts: 1556
Location: Catalonia
Eandil wrote:
Izambri wrote:
Ei mercedatz 24 oncis is tursatz preninci tirter agi maranç.
The past week I worked 24 hours only because I was ill.

Inferm com?
Ill how?

Ont saglauratz.
I caught a cold.

_________________
Un llapis mai dibuixa sense una mà.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Jul 01, 2012 2:51 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Wed Jul 30, 2008 6:05 pm
Posts: 310
Izambri wrote:
Eandil wrote:
Izambri wrote:
Ei mercedatz 24 oncis is tursatz preninci tirter agi maranç.
The past week I worked 24 hours only because I was ill.

Inferm com?
Ill how?

Ont saglauratz.
I caught a cold.

In Summer och Wunter (och Primviere och Hervest)?
[ɪn 'sʉm.ə ou̯ 'wʉn.tə ou̯ pɾɪm'vi̯ɑ ou̯ 'hɛə.vɛst]
In Summer or Winter (or Spring or Fall)?

Ech laithe tha Rhume.
[eː 'leː.ðɑ ðɑː 'ʁyː.mɑ]
I hate Colds.

_________________
"Think only of the past as its remembrance gives you pleasure."
-Jane Austen, Pride and Prejudice


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jul 02, 2012 9:57 am 
Smeric
Smeric

Joined: Tue Oct 04, 2011 12:15 pm
Posts: 2085
Location: Spain
Hais sid mei enfridad dur un mes acor. S'en va mais.
/aʃ sew mej en.fɾi.'daw duɾ un mes a.'koɾ || sen va maʃ/
Standard: [ɛ.'ʃew mejn.fɾi.'daw du.ɾ om.'me.z ɐ.koɾ || səɱ.'va mɛʃ]
North: [ɛ.'ʃo min.fɾi.'do dwo.'m:e.zə.ko || sɪɱ.'va mɛʃ]
I have been with a semi-cold for a month now. It does never go away.

Deis haure el sang dulç. Just me mors al bix.
/deʃ 'aw.ɾe le sang dulθ || ʒust me moɾs al biʃ/
Standard: ['de.ʒo.ɾə lə.'saŋ dul || dʒust mə.'moɾs ɐl.'biʃ]
North: ['de.ʒoɾ lə.'saŋ dul || ʝust m:oɾs əl.'biʃ]
I must have sweet blood. Some bug just bit me.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jul 02, 2012 2:44 pm 
Lebom
Lebom
User avatar

Joined: Mon Aug 14, 2006 4:22 pm
Posts: 158
Location: Somewhere north of Dixieland
New madness:

Mqa twuhn. Mi hiqwgyisy tah tasw tkwhonw
[mqa tʷuχn | mi χ(ɨ)qʷʝiç taχ tɒsʷ tkʷχʷonʷ]
i-mqa  twu-hn   mi  hi-qw-gyisy   tah  ta-sw      tkwuh-onw
4P-hot here*-1P and PL-3PM-stupid MOD* INDEF.M-PL person-PL

“It’s hot here. And people are stupid.”

*twuhn means "here"; other forms of twu- are translated "there"
* tah is a modal particle which indicates irritation or disgust

... It's called Mzta [mzta ~ mzda].

_________________
Radius Solis wrote:
The scientific method! It works, bitches.

Είναι όλα Ελληνικά για μένα.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jul 02, 2012 2:50 pm 
Smeric
Smeric

Joined: Tue Oct 04, 2011 12:15 pm
Posts: 2085
Location: Spain
S'es folia total: [χqʷʝ]
That's total madness


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jul 02, 2012 3:01 pm 
Lebom
Lebom
User avatar

Joined: Mon Aug 14, 2006 4:22 pm
Posts: 158
Location: Somewhere north of Dixieland
Eandil wrote:
S'es folia total: [χqʷʝ]
That's total madness

:mrgreen:

_________________
Radius Solis wrote:
The scientific method! It works, bitches.

Είναι όλα Ελληνικά για μένα.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jul 02, 2012 3:25 pm 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Sat Apr 12, 2003 1:48 pm
Posts: 1128
Location: Litareng, Keynami
Boşkoventi wrote:
hiqwgyisy
[χ(ɨ)qʷʝiç]

Eng lentara adanya ku-sicyamanas.
AT.INAN sound-3S.INAN that.T like=spit-PTCP-NMLZ-P
That sounds like spitting.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jul 02, 2012 9:28 pm 
Lebom
Lebom
User avatar

Joined: Mon Aug 14, 2006 4:22 pm
Posts: 158
Location: Somewhere north of Dixieland
Back to Vaida Mi ha ...

Jipí wrote:
Boşkoventi wrote:
hiqwgyisy
[χ(ɨ)qʷʝiç]

Eng lentara adanya ku-sicyamanas.
AT.INAN sound-3S.INAN that.T like=spit-PTCP-NMLZ-P
That sounds like spitting.

Midtua paskásak ma - tukana uinjavodu madu nu tinde sadre, uistotuo mauo an saga nu tinde tukansana?
[míttwa paskáːsak ma | túkana wiɲːávo.u má.u nu tín̪ːe sáːre | wístotwo máwo an sáɣa nu tín̪ːe tukánsana]

midtu-a        paskásak ma       tu-kan-a      uin-javo-du   ma-du       nu     tinde sad(i)r-e
interesting-C5 thought  INDEF.C5 spit-throw-C5 sound-word-PL INDEF.C5-PL AUX.C5 sound way-INT

     uistot-uo    ma-uo        an  sag-a  nu     tinde tu-kan-san-a
     language-LOC INDEF.C5-LOC REL all-C5 AUX.C5 sound spit-throw-like-C5


"An interesting thought: what does onomatopeia for spitting sound like in a language where everything sounds like spitting?"

_________________
Radius Solis wrote:
The scientific method! It works, bitches.

Είναι όλα Ελληνικά για μένα.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jul 02, 2012 10:44 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Wed Jul 30, 2008 6:05 pm
Posts: 310
Boşkoventi wrote:
Back to Vaida Mi ha ...
Jipí wrote:
Boşkoventi wrote:
hiqwgyisy
[χ(ɨ)qʷʝiç]

Eng lentara adanya ku-sicyamanas.
AT.INAN sound-3S.INAN that.T like=spit-PTCP-NMLZ-P
That sounds like spitting.

Midtua paskásak ma - tukana uinjavodu madu nu tinde sadre, uistotuo mauo an saga nu tinde tukansana?
[míttwa paskáːsak ma | túkana wiɲːávo.u má.u nu tín̪ːe sáːre | wístotwo máwo an sáɣa nu tín̪ːe tukánsana]
"An interesting thought: what does onomatopeia for spitting sound like in a language where everything sounds like spitting?"

Thet Rhud fure Spettel ?
[ðɛt ʁʉd fʉa̯ 'spɛt.ɛl]
The Word for Spit?

_________________
"Think only of the past as its remembrance gives you pleasure."
-Jane Austen, Pride and Prejudice


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jul 03, 2012 2:57 am 
Smeric
Smeric

Joined: Tue Oct 04, 2011 12:15 pm
Posts: 2085
Location: Spain
Christopher Schröder wrote:
Thet Rhud fure Spettel ?
[ðɛt ʁʉd fʉa̯ 'spɛt.ɛl]
The Word for Spit?

En theoria el verb mesm a "ascupir" vendria d'una onomatopeia (n'es is mais el cas n'inglés, l'escupir románic, etc.?)
Presumably the word for "spit" would come itself from an onomatopeia (is it not the case in English, in romance escupir, etc.?)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jul 03, 2012 2:17 pm 
Avisaru
Avisaru
User avatar

Joined: Sun Dec 27, 2009 4:45 pm
Posts: 362
Image
Kjootwl hi hyvy mocchu.
Trying out a new font/script.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jul 03, 2012 2:24 pm 
Smeric
Smeric

Joined: Tue Oct 04, 2011 12:15 pm
Posts: 2085
Location: Spain
valiums wrote:
Image
Kjootwl hi hyvy mocchu.
Trying out a new font/script.

Longa vida als píxels! :D


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jul 04, 2012 2:22 am 
Avisaru
Avisaru
User avatar

Joined: Sun Mar 04, 2012 11:53 am
Posts: 620
Piiatupuru sārngumai. Tni angra tamia.
pi-iatupu-ru sārn-gu-mai | tni angra tamia
1SG-dislike-3PL heat-AUG-OBL.PL | be.3SG humid[NOM.SG] DEM
I don't like heatwaves. It is also humid here.


Last edited by Click on Thu Jan 21, 2016 9:28 am, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jul 04, 2012 2:55 am 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Wed Feb 29, 2012 8:21 am
Posts: 1723
Location: Tokyo
Image
Sar'ork demtkaiyl klam aachoa cheung teuu ing leung neuomuan gaayeu. Guangklamkach pleu. Pneukkiap leut!
this.place be.humid be.hot happen.to.a.limited.extent but be.less be.intense separate.from summer be.typical | heat.wave be.absent | be.unbelievable EMPH
It is a little bit hot and humid here, but much less than usual summers. There is no heat wave. It's hard to believe!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jul 04, 2012 8:33 pm 
Sanci
Sanci

Joined: Sun May 08, 2011 8:54 am
Posts: 69
Maz dremi'e axong. Išmul jenogonižgdv axong a'i'Iowa. Siwonigi axong evin oFarenha'it tosilčrenkel a'im vin, bon žeyalgi axong umowakin evin maz ayobad otos tikiltiktemš e'omalsi a'itwi vin. Moragn axong tirata'i odzadrel momoni.
Maz-(s) dremi'e a-xong. Išmul (č)eno-gonižg-(t)-(f) a-xong a'i-Iowa. Siwonig-i a-xong e-vin o-Farenha'it tos-il-jren-kel a'i-m vin, bon žeyalg-i a-xong u-mowakin e-vin maz a-yobad o-tos tik-il-tik-temš e-omalsi a'i-twi vin. Morag-n a-xong tirata'i o-dzadrel momoni.
be.INC happy NOM-1s.M. because NEG-live-PAST-CSS NOM-1s.M LOC-Iowa. hear-PFV nom-1s.M ACC-QUOTE GEN-Fahrenheit one.hundred-ten-four-NOM LOC-there QUOTE, and know-PFV NOM-1s.M ABL-experience ACC-QUOTE be.PRES NOM-air GEN-one.hundred nine-ten-nine-ADJ ACC-water LOC-summer QUOTE. see-FUT NOM-1s.M green GEN-3p.N sky.

I'm starting to be glad I don't live in Iowa anymore. I hear that it's 114 degrees there, and I know from experience that the humidity is around 99% in the summer. I see green skies in their future. (Green skies are signs of tornadoes, in case you've never had the... pleasure of experiencing one)

_________________
King of My Own Niche - A domain and demesne, of one and one. And perhaps less than that.
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jul 04, 2012 8:57 pm 
Sumerul
Sumerul
User avatar

Joined: Mon Dec 22, 2003 12:35 pm
Posts: 3600
Location: Tokyo
clawgrip wrote:
Image
Sar'ork demtkaiyl klam aachoa cheung teuu ing leung neuomuan gaayeu. Guangklamkach pleu. Pneukkiap leut!
this.place be.humid be.hot happen.to.a.limited.extent but be.less be.intense separate.from summer be.typical | heat.wave be.absent | be.unbelievable EMPH
It is a little bit hot and humid here, but much less than usual summers. There is no heat wave. It's hard to believe!

Bocus corem assum desse cangō. Cinō Camacram icī. Cireia fuit.
I think it's hot. Yesterday I went to Kamakura. It was nice.

:P


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jul 05, 2012 2:08 am 
Sanci
Sanci

Joined: Sat Oct 23, 2010 12:18 am
Posts: 16
first time doing stuff with new MSA, let's see how this goes

Kaukana elievet van valtevot sapanyla. Rukahtere neletevet iatot.
remember good-ADVR 1SM-NOM summer-ACC Japan-GEN envy-NEG complete-ADVR 2SM-ACC
I remember Japanese summers well. I don't envy you at all.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jul 05, 2012 3:56 am 
Smeric
Smeric

Joined: Tue Oct 04, 2011 12:15 pm
Posts: 2085
Location: Spain
finlay wrote:
clawgrip wrote:
Image
Sar'ork demtkaiyl klam aachoa cheung teuu ing leung neuomuan gaayeu. Guangklamkach pleu. Pneukkiap leut!
this.place be.humid be.hot happen.to.a.limited.extent but be.less be.intense separate.from summer be.typical | heat.wave be.absent | be.unbelievable EMPH
It is a little bit hot and humid here, but much less than usual summers. There is no heat wave. It's hard to believe!

Bocus corem assum desse cangō. Cinō Camacram icī. Cireia fuit.
I think it's hot. Yesterday I went to Kamakura. It was nice.

:P

A que es manend en Japón? Travail?
Why are you staying in Japan? Work?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jul 05, 2012 4:24 am 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Tue Aug 18, 2009 8:05 pm
Posts: 1273
I took my current draft of Vanga for a small test drive yesterday:

Míjóhs ahainunnúns vólsájunzawi...
mí-jó<>h-ˤh-z ahá<>j-nunnú<>n-ˤh-z vÓl-sá<>j-ʷn-z-awi
Somewhere over the rainbow...
INDEF-reside-3P-INANIM fade_to_distance-bend-3P-INANIM above-stand-4P-OBJ.3PS
"some-resided_in-it_is fade_to_distance-bent-it_is above-stood-it2_is-for_it"
"In some place is an arc that fades into the distance, and this other thing is above it."

[ˈmʊːjɔːx͡s̻ʰ ˈɑhɑɪ̯nʊ̃ŋʊːn̥t͡s̻ ˈpɔːl̥t͡s̻ɑːjʊ̃nzɑʊ̯wɯ̯] (formal standard),
[ˈmʊːjɔːx͡s̻ʰ ˈɑhɑɪ̯nʊ̃ŋʊːn̥t͡s̻ ˈpɔːl̥t͡s̻ɑːjʊ̃nzɑʊ̯(w)] (colloquial standard)

Hýnnæh alvinah vólmnah...
hý<>n-n-ˤh a<>lv-n-ˤh vó<>lm-n-ˤh
Blue birds fly...
be_bird-PLUR-3P be_blue/grey-PLUR-3P fly-PLUR-3P
"birds-they-are blue/grey-they-are fly-they-do"
"They are birds and blue and they fly."

[ˈhœʏ̯ŋæħː ˈɑlvɯ̯nɑħ ˈv̥ɔːlm͡nɑħ] (formal standard),
[ˈhœʏ̯ŋæħː ˈɑ(ʊ̯)wð̞nɑħ ˈv̥ɔː(w)m͡nɑħ] (colloquial standard)

finlay wrote:
Bocus corem assum desse cangō. Cinō Camacram icī. Cireia fuit.
I think it's hot. Yesterday I went to Kamakura. It was nice.

Please tell me bocus is I and that this is Latin with a Japanese vocabulary<3

_________________
Online dictionary for my conlang Vanga: http://royalrailway.com/tungumaalMiin/Vanga/

#undef FEMALE

I'd love for you to try my game out! Here's the forum thread about it:
http://zbb.spinnwebe.com/viewtopic.php?f=5&t=36688

Of an Ernst'ian one.


Last edited by Skomakar'n on Thu Jul 05, 2012 8:46 am, edited 2 times in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jul 05, 2012 6:14 am 
Smeric
Smeric

Joined: Tue Oct 04, 2011 12:15 pm
Posts: 2085
Location: Spain
Skomakar'n wrote:
Please tell me bocus is I and that this is Latin with a Japanese vocabulary<3

Sic. Connoç el lapanés!
Yep. Meet Lapanese!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jul 05, 2012 6:47 am 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Tue Aug 18, 2009 8:05 pm
Posts: 1273
Eandil wrote:
Skomakar'n wrote:
Please tell me bocus is I and that this is Latin with a Japanese vocabulary<3

Sic. Connoç el lapanés!
Yep. Meet Lapanese!

Oh, yeah. I'm starting to see more of the words. Kirei...<3

_________________
Online dictionary for my conlang Vanga: http://royalrailway.com/tungumaalMiin/Vanga/

#undef FEMALE

I'd love for you to try my game out! Here's the forum thread about it:
http://zbb.spinnwebe.com/viewtopic.php?f=5&t=36688

Of an Ernst'ian one.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6638 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 266  Next

All times are UTC - 6 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group