zompist bboard

WE ARE MOVING - see Ephemera
It is currently Fri Dec 14, 2018 9:22 pm

All times are UTC - 6 hours [ DST ]
Post new topic Reply to topic  [ 88 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Author Message
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Sat Jun 27, 2015 4:26 pm 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Thu Apr 25, 2013 4:48 am
Posts: 2144
Location: Britannia
No problem! I helped test a sound changer for another conlanging site, so I've got pretty good at debugging problems with them.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Sun Jun 28, 2015 1:35 pm 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Posts: 1606
Location: Stockholm
KathAveara wrote:
No problem! I helped test a sound changer for another conlanging site, so I've got pretty good at debugging problems with them.

Aha! :)

Now I have noticed something new. Space doesn't seem to count as word boundary when you're using the ellipsis. Test this:
Code:
Sound changes:
ˈ//ˈ…_

Input lexicon:
ɑ̃ːˈʃĩː suˈlu

Unfortunately I can't test this bare bones thing myself right now, because SCA2 just stopped working completely. :( But my complex sound changes seem to suggest that space doesn't count.

_________________
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Sun Jun 28, 2015 4:47 pm 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Thu Apr 25, 2013 4:48 am
Posts: 2144
Location: Britannia
Yeah, it's not working for me either.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Sun Jun 28, 2015 6:13 pm 
Boardlord
Boardlord

Joined: Thu Sep 12, 2002 8:26 pm
Posts: 3376
Location: In the den
OK, the ellipsis should handle word boundaries now.

(Remember to use shift-reload to make sure you're not running a cached page.)

dhok, I looked at your ellipsis problem and I still need to look more. Looking at the code, I'm pretty sure it's implemented wrong and I'm not sure why it ever works. :P


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Mon Jun 29, 2015 2:54 pm 
Avisaru
Avisaru
User avatar

Joined: Fri Aug 15, 2014 9:35 pm
Posts: 492
Location: Michigan, USA
Oh, I just love it when I'm trying to fix code, and realize there's no way it should've worked in the first place... good luck with sorting it out. :-D

_________________
I generally forget to say, so if it's relevant and I don't mention it--I'm from Southern Michigan and speak Inland North American English. Yes, I have the Northern Cities Vowel Shift; no, I don't have the cot-caught merger; and it is called pop.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Sun Jul 05, 2015 7:33 pm 
Boardlord
Boardlord

Joined: Thu Sep 12, 2002 8:26 pm
Posts: 3376
Location: In the den
New feature for gen: an output type of All possible syllables. Does what it says on the tin. (There is no randomness at all, so the dropoff controls are ignored.)

I needed this for a project and I figured I'd make it general. Plus someone once asked for it.

I've tested it up to something over a million syllables... it worked but I wouldn't get much crazier than that with it.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Mon Jul 13, 2015 2:43 pm 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Posts: 1606
Location: Stockholm
zompist wrote:
OK, the ellipsis should handle word boundaries now.

(Remember to use shift-reload to make sure you're not running a cached page.)

Thank you! :-D

Now I've run into a very mysterious problem. :?

Here's my categories:
More: show
Ā=ćčđġħĵĸļŀ
Ă=iíćĉĩđĝľŀ
Ą=ĩđĝğġģķĸĺļľŀ
Ć=ĩ?đĝľŀ
Ĉ=iíćĉ??
Ċ=iíćĉċčďĩđĝğġģĥħijĵķĸĺļľŀ
V=iíćĉċčďĩđĝğġģĥħijĵķĸĺļľŀɨłʉńņɯňʼnŕŗřśŝşšuúţťŧŵźũżžſƀƃƅƈƌƍƒƕƙƚƛƣƥƦɪƨƪƫƭƴƶƹƺƽeéƾƿǀǁǂẽǃǧǩǯǰǵǹǿșțȝȟȡɘȥȴȵɤȶȷȼȿɀɍбгдoóжзийлõмнптцчшщъыьэюяђѓєљњəћќѝўџѣɛḃḅḇḉḋḍḏḑḓḟḡḣḥḧḩḫḱḳḵḷḹɔḻḽḿṁṃṅṇṉṋṕṗṙṛṝṟṡæṣɐṥṧṩṫṭaáṽṿẁẃẅẇäṱẉẋẍẑẓẕẖẗẘẛɑꜧꞑζμνξπρςτυϐϑϖϗϙϟϡϰϱ϶ϸϻϼἀἁἂἃɒἄἅἆἇἐἑἒἓἔἕ
Ď=ċčďğġģĥħijĵķĸĺļńņʼnŕśŝşšŧŵźſƀƃƅƈƌƍƒƕƙƚƥƦǀǁǂǩǯǰǵǹǿșțȝȟȡȴȷȼɍбгдийлптцчшщъыьэюѓєљњќѝḇḉḋḓḟḡḣḥḧḩḳḵḷḹḽḿṅṇṉṋṕṗṩṫṭẁẃẅẇẍẑẓẘẛꞑζμρςτυϐϑϖϗϙϟϡϼἀἁἂἃἆἇἐἑἒἓἔἕ
C=ἥmἦnɳἧŋɴpἰἱἲbἳtἴdἵʈɖcἶɟkἷὀɡὁʔȹὂὃʦὄʣʧὅʤὐὑʨʥɸβfὒvὓsὔzʃὕʒʂʐɕçὖʝὗxὠὡɣὢhɦrɾɺjὣɻɰwlɭʲː.ʡ
Č=ἥmἦnɳἧŋɴpἰἱἲbἳtἴdἵʈɖkἷὀɡὁʔȹὂὃʦὄʣὐὑɸβfὒvὓsὔzʂʐὗxὠὡɣὢhɦrɾɺɻɰwlɭ.
Đ=aeiouẁǀċиŧäẍ
Ē=áéíóúϑǿijщƌṱϑ
Ĕ=iíćĉċčďĥħijĵuúţťŧŵźƅƈƌƍeéƾƿǀǁǂǵǹǿșoóжзийлчшщъäṱẉẋẍẑẓυϐϑϖ
Ė=ğĺġģğġģķĸĺļſƙſƃſƀƃƒƕƙƚǩȟǯǰǩǯǰțȝȟȡпэтцптцыьэюẘϟẛτẘẛμτϙϟϡ
Ę=ẍẑẓẘẛ
Ě=ꞑζμρς
Ĝ=ἥἦἧpἰἱἲtἴʈcἶkἷὀʔȹὂʦὄʧὅὐʨɸfὒsὔʃὕʂɕçὖὗxὠὡὢh
Ğ=ἥmpἰἱἲbἳȹɸβ
Ġ=fὒv
Ģ=ἦntἴdἵὂὃʦὄʣʧὅʤὓsὔzʃὕʒrɾɺl
Ĥ=cἶɟçὖʝjὣ
Ħ=ἧŋkἷὀɡὁxὠὡɣɰw
Ĩ=ʔhɦ
Ī=pἰἱἲbἳtἴdἵʈɖcἶɟkἷὀɡὁʔ
Ĭ=ȹ?ȹ??ὂὃʦὄʣʧὅʤὐὑʨʥ???????????
Į=ɸβfὒv?ὓsὔzʃὕʒʂʐɕ?çὖʝὗxὠὡɣὢhɦ
İ=iċğuŧſeǀǩoипäꞑρ
IJ=íĥķúƅƒéǵțóчыṱυϗ
Ĵ=íijĺúƌƙéǿȟóщэṱϑϟ
Ķ=íĥħijĵķĸĺļľŀúƅƈƌƍƒƕƙƚƛƣƭƴƺƽéǵǹǿșțȝȟȡóчшщъыьэюяђџḣḥḧḩḫḱṉṋṕṗṙṛáṱυϐϑϖϗϙϟϡϰϱ
Ĺ=ćččččġġġġđđţŵŵŵŵƀƀƀƀżżƫƫƹƹƾǁǁǁǁǯǯǯǯжййййттттммѣḟḟḟḟḏḏḿḿḿḿṃṃṽẉζζζζςςςςξξ
Ļ=ćčđġħĵĸļŀłňŕřŝšţŵżƀƈƍƕƚƣƦƨƫƴƹƽƾǁǃǯǹșȝȡȥȶȼɀбджймтшъьюђєњћѝѣḃḉḏḟḥḩḱḵḹḻḿṃṇṋṗṛṟṣṥṫṽẃẉẑẖẛꜧζξςϐϖϙϡϱϸἀἂἄἇἠἣ
Ľ=iċĩğĥijķĺľɨɯʼnŗśşuŧũſƅƌƒƙƛƥɪƪƭƶƺeǀẽǩǵǿțȟɘɤȷȿɍгoиõпчщыэяѓљəќўɛḇḍḓḣḧḫḳḷɔḽṁṅṉṕṙṝæɐṩaẁäẍẕẘɑꞑνρυϑϗϟϰ϶ϼἁɒἆ¤ἢ
Ł=ċčďğġģĺļńʼnŕśŝŧŵźſƀƃƙƚǀǁǂǩǯǰȴȷȼɍбийлптцэюḇḉḋḓḟḡḧḩḽḿṅṇ??ṩẁẃẅẍẑẓẘẛ?ꞑζρςτϟϡϼἀ????ἢἣἤ
Ŀ=ićĉĩđĝľŀʉɯňŗřuţťũżžƛƣeƾƿẽǃǧɘɤȶȿɀoжзõмняђɛḃḅḍḏḑḫḱɔḻṁṃṙṛṧaṽṿäẉẋẕẖẗɑꜧνξπϰϱ϶ϸϻɒἄἅ¤ἠἡ
Ń=ĉďĝģ???????????ťźžƃ???????????ƿǂǧǰ??????????злнц??????????ḅḋḑḡ????????????ṡ??ṭṿẅẋẓẗ??μπτ?????ϻ?ἃἅ?ἡἤ
Ņ=ɯňʼnŕŗřśŝşšuúţťŧŵźũżžſƀƃƅƈƌƍƒƕƙƚƛƣƥƦƶƹƺƽɤȶȷȼȿɀɍбгдoóжзийлõмнптцчшщъыьэюяђѓєљњḳḵḷḹɔḻḽḿṁṃṅṇṉṋṕṗṙṛṝṟṡɑꜧꞑζμνξπρςτυϐϑϖϗϙϟϡϰϱ϶ϸϻϼἀἁἂἃɒἄἅἆἇἕ
Ň=ćčđġħĵĸļŀłňŕřŝšţŵżƀƈƍƕƚƣƦƨƫƴƹƽƾǁǃǯǹșȝȡȥȶȼɀбджймтшъьюђєњћѝѣḃḉḏḟḥḩḱḵḹḻḿṃṇṋṗṛṟṣṥṫṽẃẉẑẖẛꜧζξςϐϖϙϡϱϸἀἂἄἇἠἣĉďĝģťźžƃƿǂǧǰзлнцḅḋḑḡṭṿẅẋẓẗμπτϻἃἅἡἤ
Ŋ=ĩđĝğġģķĸĺļľŀņŗřśŝũżžſƀƃƒƕƙƚƛƣƪƫƭƴƶƹƺƽẽǃǧǩǯǰțȝȟȡȵȿɀɍбõмнптцыьэюяђḍḏḑḓḟḡḣḥḧḩḫḱḷḹṁṃṅṇṙṛṧṩṫṭẇẕẖẗẘẛνξπρςτϗϙϟϡϰϱ
Ō=ğķĺņśſƒƙǩțȟɍпыэḓḣḧḷṅṩẇẘρϗϟ
Ŏ=ĩ?ľ??ũ?ƛẽ??ȿõ?яḍ?ḫ?ṁṧ?ẕν?ϰ
Ŕ=pἰἱἲtἴʈcἶkἷὀ
Ŗ=b??ἳd?ɖɟ?ɡ?ὁ
Ř=β???β?ὓ?ὓ?ʐʐʝ?ʝɣ??ɣ?ɦ
Ś=ββv?v?ὓz?zʒ?ʒʐʐ??ʝ?ʝ?ɣ??ɣ?ɦɦ
Ő=ićĉċčďĥħijĵ??ńɯňʼnŕuţťŧŵźƅƈƌƍ??ɪƨ??????eƾƿǀǁǂǵǹǿșɘɤȶȷȼoжзийлчшщъ??ɛḃḅḇḉḋ??????ḳḵɔḻḽḿ??ɐ???ẁäẉẋẍẑɑꜧ?ꞑζμυϐϑϖ??
Ů=uúţťŧŵźũżžſƀƃƅƈƌƍƒƕƙƚƛƣ
Ű=oóжзийлõмнптцчшщъыьэюяђ
Ų=aáṽṿẁẃẅẇäṱẉẋẍẑẓẕẖẗẘẛɑꜧꞑζμνξπρςτυϐϑϖϗϙϟϡϰϱ϶ϸϻϼἀἁἂἃɒἄἅἆἇ
Ŷ=eéƾƿẽǃǧ
Ÿ=oóжзõмняђ
Ǝ=uúţťũżžƛƣ
Ə=iu
Ɛ=ćţ
Ɩ=ĉť
Ɨ=ƾж
Ɯ=ƿз
Ɵ=iíɨʉɯuúɪeéɘɤoóəўџɛɔæɐaáäṱɑ϶ɒ¤
Ơ=ć?ł?ňţ?ƨƾ?ȥȶж?ћѣ?ḃḻṣṥṽ?ẉ?ꜧϸἄἠ
Ư=ĉ????ť??ƿ???з????ḅ???ṿ?ẋ??ϻἅἡ
Ʊ=iućţĉť
Ƴ=eéƾƿɤȶoóжзəћўџѣ
Ǎ=eéƾƿǀǁǂẽǃǧǩǯǰǵǹǿșțȝȟȡ
Ǐ=iíċĩğĥijķĺľ
Ǒ=ċčďğġģĥħijĵķĸĺļ
Ǔ=ŧŵźſƀƃƅƈƌƍƒƕƙƚ
Ǖ=uúŧũſƅƌƒƙƛ
Ǘ=eéǀẽǩǵǿțȟ
Ǚ=ǀǁǂǩǯǰǵǹǿșțȝȟȡ
Ǜ=ẁẃẅẇẍẑẓẘẛꞑζμρςτυϐϑϖϗϙϟϡϼἀἁἂἃἆἇ
Ǟ=aáẁẇäṱẍẕẘɑꞑνρυϑϗϟϰ϶ϼἁɒἆ


Check output, report which rules apply, rewrite on output.

Rewrite rules:
More: show
ˈɛ̃̂ː|ḥ
ˈɛ̃̌ː|ḩ
ˈɑ̃̂ː|ϙ
ˈɑ̃̌ː|ϡ
ˈĩ̂ː|ĸ
ˈĩ̌ː|ļ
ˈɯ̃ː|ŝ
ˈɯˁː|š
ˈũ̂ː|ƕ
ˈũ̌ː|ƚ
ˈuˁː|Ʀ
ˈɪ̃̌|ƴ
ˈʊ̃̌|ƽ
ˈẽ̂ː|ȝ
ˈẽ̌ː|ȡ
ˈɤ̃​ː|б
ˈɤˁː|д
ˈõ̂ː|ь
ˈõ̌ː|ю
ˈo˞ː|є
ˈoˁː|њ
ˈɛ̃ː|ḟ
ˌɛ̃ː|ḡ
ɛ̃̂ː|ḣ
ɛ̃̌ː|ḧ
ˈɛ̃̌|ḱ
ˈʌ̃​ː|ḹ
ˈɔ̃ː|ṇ
ˈɔ̂ː|ṋ
ˈɔ̌ː|ṗ
ˈɔ̃̌|ṛ
ˈɐ̃ː|ṫ
ˌɐ̃ː|ṭ
ˈä̃ː|ẛ
ˈɑ̃ː|ς
ˌɑ̃ː|τ
ˈɑ̂ː|ϐ
ˈɑ̌ː|ϖ
ɑ̃̂ː|ϗ
ɑ̃̌ː|ϟ
ˈɑ̃̌|ϱ
ˈɑ˞ː|ἀ
ˈɑˁː|ἂ
ˌɑˁː|ἃ
ˈɒ˞ː|ἇ
ṉ̍ː|ἓ
ˈiː|č
ˌiː|ď
ˈĩː|ġ
ˌĩː|ģ
ˈîː|ħ
ˈǐː|ĵ
ĩ̂ː|ķ
ĩ̌ː|ĺ
ˈĩ̌|ŀ
ʉ̃ː|ņ
ˈɯː|ŕ
ˈɯ̃|ř
ɯ̃ː|ś
ɯˁː|ş
ˈuː|ŵ
ˌuː|ź
ˈũː|ƀ
ˌũː|ƃ
ˈûː|ƈ
ˈǔː|ƍ
ũ̂ː|ƒ
ũ̌ː|ƙ
ˈũ̌|ƣ
uˁː|ƥ
ˈɪ̃|ƫ
ɪ̃̌|ƭ
ˈʊ̃|ƹ
ʊ̃̌|ƺ
ˈeː|ǁ
ˌeː|ǂ
ˈẽː|ǯ
ˌẽː|ǰ
ˈêː|ǹ
ˈěː|ș
ẽ̂ː|ț
ẽ̌ː|ȟ
ˈɤː|ȼ
ˈɤ̃|ɀ
ɤ̃ː|ɍ
ɤˁː|г
ˈoː|й
ˌoː|л
ˈõː|т
ˌõː|ц
ˈôː|ш
õ̌ː|э
ˈõ̌|ђ
o˞ː|ѓ
oˁː|љ
ˈɚː|ѝ
ə̥́|џ
ˈə̥|ѣ
ˈɛː|ḉ
ˌɛː|ḋ
ˈɛ̃|ḏ
ˌɛ̃|ḑ
ɛ̃ː|ḓ
ɛ̃̌|ḫ
ˈʌː|ḵ
ʌ̃ː|ḷ
ˈɔː|ḿ
ˈɔ̃|ṃ
ɔ̃ː|ṅ
ɔ̂ː|ṉ
ɔ̌ː|ṕ
ɔ̃̌|ṙ
ˈɔ˞|ṟ
ˌɔ˞|ṡ
ɐ̃ː|ṩ
ˈaː|ẃ
ˌaː|ẅ
ˈäː|ẑ
ˌäː|ẓ
ˈä̃|ẖ
ˌä̃|ẗ
ä̃ː|ẘ
ˈɑː|ζ
ˌɑː|μ
ˈɑ̃|ξ
ˌɑ̃|π
ɑ̃ː|ρ
ɑ̂ː|υ
ɑ̌ː|ϑ
ɑ̃̌|ϰ
ˈɑ˞|ϸ
ˌɑ˞|ϻ
ɑ˞ː|ϼ
ɑˁː|ἁ
ɒ˞ː|ἆ
m̩ː|ἐ
ɱ̍ː|ἑ
n̩ː|ἒ
ɲ̍ː|ἔ
ŋ̍ː|ἕ
ˈ¤ː|ἣ
ˌ¤ː|ἤ
tsʼ|ὄ
tʃʼ|ὅ
xʷ̜|ὠ
ˈi|ć
ˌi|ĉ
iː|ċ
ˈĩ|đ
ˌĩ|ĝ
ĩː|ğ
îː|ĥ
ǐː|ij
ĩ̌|ľ
ˈɨ|ł
ʉː|ń
ˈɯ|ň
ɯː|ʼn
ɯ̃|ŗ
ˈu|ţ
ˌu|ť
uː|ŧ
ˈũ|ż
ˌũ|ž
ũː|ſ
ûː|ƅ
ǔː|ƌ
ũ̌|ƛ
ˈɪ|ƨ
ɪ̃|ƪ
ʊ̃|ƶ
ˈe|ƾ
ˌe|ƿ
eː|ǀ
ˈẽ|ǃ
ˌẽ|ǧ
ẽː|ǩ
êː|ǵ
ěː|ǿ
ˈɘ|ȥ
ɘː|ȴ
ɘ̃|ȵ
ˈɤ|ȶ
ɤː|ȷ
ɤ̃|ȿ
ˈo|ж
ˌo|з
oː|и
ˈõ|м
ˌõ|н
õː|п
ôː|ч
ǒː|щ
ˈǒː|ъ
õ̂ː|ы
õ̌|я
ˈə|ћ
ɚː|ќ
ə̥|ў
ˈɛ|ḃ
ˌɛ|ḅ
ɛː|ḇ
ɛ̃|ḍ
ʌː|ḳ
ˈɔ|ḻ
ɔː|ḽ
ɔ̃|ṁ
ɔ˞|ṝ
ˈæ|ṣ
ˈɐ|ṥ
ɐ̃|ṧ
ˈa|ṽ
ˌa|ṿ
aː|ẁ
ãː|ẇ
ä́|ṱ
ˈä|ẉ
ˌä|ẋ
äː|ẍ
ä̃|ẕ
ˈɑ|ꜧ
ɑː|ꞑ
ɑ̃|ν
ɑ˞|϶
ˈɒ|ἄ
ˌɒ|ἅ
ˈ¤|ἠ
ˌ¤|ἡ
¤ː|ἢ
m̥|ἥ
n̥|ἦ
ŋ̊|ἧ
pʼ|ἰ
ʰp|ἱ
ᵐp|ἲ
ᵐb|ἳ
tʼ|ἴ
ⁿd|ἵ
ʰc|ἶ
kʼ|ἷ
ᵑk|ὀ
ᵑɡ|ὁ
pf|ȹ
tθ|ὂ
dð|ὃ
ts|ʦ
dz|ʣ
tʃ|ʧ
dʒ|ʤ
ʈʂ|ὐ
ɖʐ|ὑ
tɕ|ʨ
dʑ|ʥ
fʼ|ὒ
ð̱|ὓ
sʼ|ὔ
ʃʼ|ὕ
çʼ|ὖ
x̟|ὗ
xʷ|ὡ
x̠|ὢ
͡j|ὣ


Sound changes:
More: show
Ľ/Ļ/ˈ(C)(C)(C)_
Ľ/Ń/ˌ(C)(C)(C)_
ˈ//_
ˌ//_
ç/x/Ņ_[C#]
m̥/m/_Ň
m̥/m/Ň_[C#]
[n̥ŋ̊]/n/_Ň
[n̥ŋ̊]/n/Ň_[C#]
[m̥n̥ŋ̊]//_
x/h/_Ľ
x/ç/_/Ņ_[C#]
pf/pː/V_V
pːf/pː/_
pf/p/_Ļ
pf/p/Ļ_[C#]
pf/f/_
l/n/Ŋ_
mː/mb/_
nː/nd/_
j/*/C_
Ī/ʔ/_[C#]/_ː
Ĭ/ʔ/_[C#]/_ː
ː//C_[C#]/t_[sʃ]
tːs/ts/_[C#]
tːʃ/tʃ/_[C#]
*/j/_
k/c/_Ċ
ɡ/ɟ/_Ċ
kj/c/_
ɡj/ɟ/_
tːʃ/cː/_
tʃ/c/_
ː//#c_
ː//#C_
dʒ/ɟ/_
ˈeː/ˈiˈe/_
ˈoː/ˈuˈe/_
Ō/Ŏ/_
ẽ/ɛ̃/_
ˈẽ/ˈɛ̃/_
ˌẽ/ˌɛ̃/_
Ŕ/Ŗ/V_V/_V(V)C[C#]
ts/dz/V_V/_V(V)C[C#]
Ī/Ř/V_V(V)C[C#]
Į/Ś/V_V(V)C[C#]
ts/z/V_V(V)C[C#]
Īː/Ī/V_V(V)C[C#]
tːs/ts/V_V(V)C[C#]
β/v/_
ð̱/z/_
[ʒʝ]/j/_
ɦ/ɣ/_
ʔ/Q/_[C#]
QC/\\/_
tsQ/tːs/_
Q/ː/C_
h/x/_ː
ɛ̃/ä̃/_
ˈɛ̃/ˈä̃/_
ˌɛ̃/ˌä̃/_
Ŋ/Ő/_
äː/ɑˁː/_
ˈäː/ˈɑˁː/_
ˌäː/ˌɑˁː/_
ɑː/ɑˁː/_
ˈɑː/ˈɑˁː/_
ˌɑː/ˌɑˁː/_
ɑ/ä/_
ˈɑ/ˈä/_
ˌɑ/ˌä/_
c/ç/V_V
c/ç/#_Ċ
cu/ti/#_
cˈu/tˈi/#_
cˌu/tˌu/#_
ce/ti/#_
cˈe/tˈi/#_
cˌe/tˌi/#_
co/te/#_
cˈo/tˈe/#_
cˌo/tˌe/#_
cä/te/#_
cˈä/tˈe/#_
cˌä/tˌe/#_
cuː/tiː/#_
cˈuː/tˈiː/#_
cˌuː/tˌuː/#_
ceː/tiː/#_
cˈeː/tˈiː/#_
cˌeː/tˌeː/#_
coː/tie/#_
cˈoː/tˈiˈe/#_
cˌoː/tˌiˌe/#_
cɑˁː/tie/#_
cˈɑˁː/tˈiˈe/#_
cˌɑˁː/tˌiˌe/#_
ɣ/./V_V
ɣ//_
/*/Ŀ.Ŀ_/ĿĿ.V_
*//V.V_V
.//_V*
i/ˈi/_ˈi
i/ˌi/_ˌi
i/ˈi/ˈi_
i/ˌi/ˌi_
u/ˈu/_ˈu
u/ˌu/_ˌu
u/ˈu/ˈu_
u/ˌu/ˌu_
e/ˈe/_ˈe
e/ˌe/_ˌe
e/ˈe/ˈe_
e/ˌe/ˌe_
o/ˈo/_ˈo
o/ˌo/_ˌo
o/ˈo/ˈo_
o/ˌo/ˌo_
ä/ˈä/_ˈä
ä/ˌä/_ˌä
ä/ˈä/ˈä_
ä/ˌä/ˌä_
/2/_Ŀ²
Ŀ//2_
Ŀ/Ł/2_
2//_
/./V_V*
*//_
Ń/Ľ/Ļ(C)(C)(C)_
./j/Ċ_Ċ
/j/Ċ_Ċ
./v/Ů_Ů
/v/Ů_Ů
./v/Ű_Ű
/v/Ű_Ű
./ʔ/Ų_Ų
/ʔ/Ų_Ų
./ʔ/Ǎ_Ǎ
/ʔ/Ǎ_Ǎ
.//Ă_Ŷ
.//Ă_Ÿ
.//Ǝ_Ŷ
.//Ǝ_Ÿ
Ə/Ɛ/_Ɨ/Ɵ_Ɨ
Ə/Ɩ/_Ɯ/Ɵ_Ɯ
Ə/Ɛ/Ɨ_/Ɵ_Ɨ
Ə/Ɩ/Ɯ_/Ɵ_Ɯ
./*/V_ƱƳǍ
.//Ɵ_Ʊ/ƟƟ_
*/./_
Ɵ/Ơ/_Ɛ
Ɵ/Ư/_Ɩ
/*/Ŀ_Ł
/*/Ŀ_ĿĿ
*//Ɵ_Ɵ/_ƟƟ
*//ĿĿ_
./*/Ŀ_Ł
./*/Ŀ_ĿĿ
Ŀ/Ł/_*
*//_
äː/ɑˁː/_
ˈäː/ˈɑˁː/_
ˌäː/ˌɑˁː/_
./j/ĊČĎ_V
/j/Ǐ_Ň
/j/Ǒ_V
./v/Ů_V
/v/Ǖ_Ň
/v/Ǔ_V
./ʔ/ǍǏǑǓ_V
/ʔ/Ǘ_Ň
/ʔ/Ǚ_V
./ʔ/Ų_V
/ʔ/Ǟ_Ň
/ʔ/Ǜ_V
/ˈ/#_CCĻ
/ˈ/_CjĻ
/ˈ/_CĻ
/ˈ/_Ļ
ĻĽ/Ľ/_
ˈ//ˈ…_
ˈ//ˈ…_
.//ˈ_
tːˈ/tˈː/_[sʃ]
/ˌ/#_CCŃ
/ˌ/_CjŃ
/ˌ/_CŃ
/ˌ/_Ń
Ń/Ľ/_
ˌ//ˌ…_
ˌ//ˌ…_
.//ˌ_
tːˌ/tˌː/_[sʃ]


Input lexicon:
More: show
ˈitʃ
nˈi
sˈɑ̃ː
jˈõː
ɡˈo
lˈok
tʃˈi
hˈätʃ
kˈuː
dʒˈuː
ätˈäʃ
nˈätä
kˈäle
kolˈe
solˈe
kokˈo
sokˈo
dˈäle
nˈäni
dˈoko
ˈits
dˈoː
nˈäˈi
zˈembu
ˈoː.i
skunˈäˈi
hänˈo
oːkˈiː
näɡˈäˈi
çilˈoˈi
omˈoˈi
tʃiːsˈäˈi
mikˈäˈi
semˈäˈi
hosˈoˈi
tokˈo
niŋɡˈẽː
komˈo
tsˈumä
ɡˈudʒĩː
kˈɑːsɑ̃ː
tˈoːsɑ̃ː
doːbˈuts
sänˈä
tolˈi
inˈu
kˈi
kudˈämo
hänˈä
nˈik
tˈäɡo
ʃpˈo
kämˈi
kˈämi
tämˈä
mimˈi
mˈe
hänˈä
tʃi
hˈä
tsumˈe
ˈäʃ
tˈe
näkˈä
kubˈi
munˈe
kˈolo
nˈomu
tˈelu
suː
häk
älˈäˈu
mˈilu
ku
ʃilˈu
kˈäˈelu
nelˈu
kˈilu
ʃinˈu
täkˈäˈu
ʃˈotʃäktˌoː
ʃˈotʃubˌẽː
tˈeːʃoːtˌoː
tˈeːʃoːbˌẽː
ˈũːluːtˌoː
ˈũːluːbˌẽː
tˈosäʃimˌä
tˈosäbˌẽː
liŋkoːtˈoː
liŋkoːbˈẽː
äkäʃimˈä
äkäbˈẽː
dˈäˈihõːtˌoː
tˈoːbẽː
seːbˈẽː
joːtˈoː
joːbˈẽː


The output that I get is this:
More: show
ˈˈiQ
ˈnˈi
ˈsˈɑˁː
ˈjˈoː
ˈɡˈo
ˈlˈoQ
ˈçˈi
ˈhˈäQ
ˈkˈuː
ˈɟˈuː
äˈzˈäʃ
ˈnˈädä
ˈkˈäle
koˈlˈe
soˈlˈe
koˈɡˈo
soˈɡˈo
ˈdˈäle
ˈnˈäni
ˈdˈoɡo
ˈˈiQ
ˈdˈuˈe
ˈnˈäˈi
ˈzˈembu
ˈˈuˈe.i
skuˈnˈäˈi
häˈnˈo
oːˈɟˈiː
näˈɡˈäˈi
çiˈlˈoˈi
oˈmˈoˈi
çiːˈsˈäˈi
miˈɡˈäˈi
seˈmˈäˈi
hoˈsˈoˈi
toˈɡˈo
niŋˈɡˈeː
koˈmˈo
ˈtsˈumä
ˈɡˈuɟi
ˈkˈɑˁːsä
ˈtˈuˈesä
doːˈvˈuQ
säˈnˈä
toˈlˈi
iˈnˈu
ˈçˈi
kuˈdˈämo
häˈnˈä
ˈnˈiQ
ˈtˈäɡo
ˈʃpˈo
käˈmˈi
ˈkˈämi
täˈmˈä
miˈmˈi
ˈmˈe
häˈnˈä
çi
ˈhˈä
tsuˈmˈe
ˈˈäʃ
ˈtˈe
näˈɡˈä
kuˈbˈi
muˈnˈe
ˈkˈolo
ˈnˈomu
ˈtˈelu
suː
häQ
äˈlˈäˈu
ˈmˈilu
ku
ʃiˈlˈu
ˈkˈäˈelu
neˈlˈu
ˈçˈilu
ʃiˈnˈu
täˈɡˈäˈu
ˈʃˈojätˌːoː
ˈʃˈoɟuˌbeː
ˈtˈiˈeʃoːˌdoː
ˈtˈiˈeʃoːˌbeː
ˈˈuːnuːˌdoː
ˈˈuːnuːˌbeː
ˈtˈosäʃiˌmä
ˈtˈosäˌbeː
liŋkoːˈdˈuˈe
liŋkoːˈbˈeː
äɡäʃiˈmˈä
äɡäˈbˈeː
ˈdˈäˈihoˌdoː
ˈtˈuˈebä
seːˈbˈeː
joːˈdˈuˈe
joːˈbˈeː


Wut? It seems like lines 3 and 4 in the sound changes don't get executed for some reason. I was thinking that maybe the stress marks in the input lexicon aren't the same as in the code, because in the output some of them look fatter than the others. But I copypasted some into fileformat.info, but they're all the same Unicode character. I've had the stress rules in my code for a long time while I've been working with it, but this problem didn't appear until now. :?

_________________
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Mon Jul 13, 2015 3:06 pm 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Posts: 1606
Location: Stockholm
I got it to work. I copied my cody into a new document, used search and replace to turn things like V[+mid,-long,-nasal] into Ƴ which is needed for SCA2, and then pasted that code back to SCA2, and then it would work. But I still don't know what caused the problem in the first place. Refreshing the browser did not help.

_________________
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Tue Jul 14, 2015 1:04 am 
Boardlord
Boardlord

Joined: Thu Sep 12, 2002 8:26 pm
Posts: 3376
Location: In the den
OK. That was about the gnarliest set of parameters I've seen, so I would probably have just tried to see if the first few rules had the problem.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Wed Feb 10, 2016 5:51 pm 
Sanci
Sanci

Joined: Sun Feb 05, 2012 6:35 pm
Posts: 42
Okay, I have a problem.

I'm trying to make it so that a certain sound change applies only to syllables after the first, and only to lone vowels. However, I have tried two methods, and neither one works.

My first method was this:

1/2/VC…_[C#]

It works fairly well, but it tends to skip every other syllable. So I tried this instead:

1/2/_/#(C)(C)_

And this not only changes the syllables I want to change, but also diphthongs and initial syllables! So, how do I make it so that this sound change hits only lone vowels and doesn't affect the first syllable? Thank you.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Tue Feb 23, 2016 3:36 pm 
Lebom
Lebom
User avatar

Joined: Sun Feb 09, 2003 3:42 pm
Posts: 231
Location: The Lost Land of Suburbia (a.k.a. Harrogate, UK)
zompist wrote:
New feature for gen: an output type of All possible syllables.


Nice feature! Thank you.

_________________
Mohai


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Tue Feb 23, 2016 4:19 pm 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Posts: 1998
Location: suburbs of Mrin
Try inserting a mark between syllables, first. For example:
3=range consonants after the first of an onset cluster
4=range of vowels at the end of diphthongs
/./_C(3)V
/./V(4)_V
Then you can make the following rules:
1/2/.(C)(C)_
.//_

_________________
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SCA2 questions
PostPosted: Sat Feb 27, 2016 7:01 pm 
Sanno
Sanno
User avatar

Joined: Thu Jan 15, 2004 5:00 pm
Posts: 3197
Location: One of the dark places of the world
Assuming all syllables begin with a consonant, what's wrong with:

/!/#C_
1/2/C_C
1/2/C_#
!//_

?
Seems straightforward, if i'm not missing anything. Or if you're going to do a bunch of these things:

A/E/#C_
A/O/C_C
A/O/C_#
E/A/_
...where A is the starting class, O is the desired class, and E is a dummy class

_________________
Blog: http://vacuouswastrel.wordpress.com/

But the river tripped on her by and by, lapping
as though her heart was brook: Why, why, why! Weh, O weh
I'se so silly to be flowing but I no canna stay!


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 88 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4

All times are UTC - 6 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group